Hyppää pääsisältöön

Viisi hyötyä käyttää sisällönhallintajärjestelmää (CMS)

Nettisivujen sisällön markkinointi on todella tärkeää monella toimialalla. Tärkeimmäksi tekijäksi muodostuukin kommunikoinnin helppous. Ei ole pitkä aika siitä kun verkkosivujen päivitys oli työn ja tuskan takana ja sen hallitsivat vain nörtit.  Sisältöhallintajärjestelmien (CMS - Content Management System) kehittyminen mahdollisti monien yleisten ongelmien ratkaisemisen, joka mahdollistaa liiketoiminnan keskittyvän enemmän sisällön laatuun. Seuraavat sisältöhallinnan tuomat edut tuovat järkeä oman sisältösi markkinointiin.

Nopeat päivitykset

Päivitysten nopeus on tärkeää yrityksille. Kyky julkaista uutisia ja sisältöä nopeasti odottaville asiakkaille ja yritysten omistajille. Hyvällä CMS:llä pystyy luomaan ja julkaisemaan sisältöä nopeasti.

Verkkosivun ulkoasu

Perinteiselle staattiselle nettisivustolle ulkonäkömuutokset ovat hyvin hankalia ja vaikeita tehdä. Yksittäiset muutokset saattavat aiheuttaa ongelmia tietyillä sivuilla, jättäen sivustolle teknisiä haavoittuvaisuuksia ja näin ollen riskejä. CMS:llä voit tehdä vaikka koko ulkoasun uusiksi, joka päivittyy koko sivustolle.

Helppokäyttöisyys

Sisältöhallinnan helppous on yksi tärkeimmistä syistä ottaa käyttöön ko. järjestelmä. Sisällönhallintajärjestelmällä hallitaan sisältö ja ulkoasu erillisinä toimintoinaan. Ulkoasua varten asennetaan teema, joka asennetaan järjestelmään. Teema voi olla ostettu tai juuri yritykselle rakennettu yrityksen näköinen ulkoasu. Useimmat sisällöntuottajat eivät ole teknisesti kovin valveutuneita, eikä tarvitsekkaan, koska he tekevät sisältöä ja erikseen on taho joka huolehtii järjestelmän teknisestä toimivuudesta. Helppokäyttöinen sisällönhallintajärjestelmä antaa motivaatiota julkaista säännöllisesti sisältöä.

Turvallisuus

Aina ei voida taata täydellistä sivuston turvallisuutta, mutta sisältöhallintajärjestelmien laatua päivitetään jatkuvasti ja parannetaan turvallisuusseikkoja. CMS:n kehittäjät ovat yhteydessä käyttäjien ja kehittäjäyhteisön kanssa ja ovat valppaina ettei mitään heikkouksia löydy ja jos niitä tulee niin päivitykset julkaistaan nopeasti. Ongelmia voi tulla kun ylläpito ei päivitä ohjelmistoa tai lisäosia, mutta pitämällä päivitykset kunnossa niin käyttäminen pysyy turvallisena.

Yksinkertainen työnkulku

Jos useita työntekijöitä tekee sivustolle sisältöä, niin helppokäyttöinen työnkulku on välttämättömyys. CMS:ssä voidaan määritellä erilaisia oikeuksia eri toiminnalisuuksien ja sisältöjen tekemiseen. Sisältöä tekevät sisällöntuottajat ja järjestelmän ylläpitoa ylläpitäjät. Parhaimmillaan eri tiimien jäsenet voivat luonnostella, luoda, päivittää sisältöä ja kun se on tarkistettu, julkaista

Sisällönhallintajärjestelmät

CMS alustoja on olemassa erittäin suuri määrä. Alustan valinta pitää tehdä käyttötarpeen mukaan. Tässä asiakasta auttaa ammattilainen joka tuntee erilaisia järjestelmiä ja tietää niiden soveltuvuudesta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Jotkut järjestelmät ovat liian pieniä ja toiset liian suuria käyttötarpeeseen. Alustan jakelutapa avoin / kaupallinen ja suljettu yms. vaikuttaa valintaan, samoin käyttäjämäärä ja tuen saaminen ko. järjestelmälle. Järjestelmien turvallisuus on yksi huomioon otettava tekijä. Sisöltöhallintajärjestelmien ominaisuudet ja niiden laajentamisen mahdollisuus on myös huomionarvoinen seikka. Kaikkia järjestelmiä pystytään laajentamaan, mutta mikä on järkevää ja millaisilla resursseilla.

 

Me Casamediassa olemme käytössänne miettiessänne sisältöhallintajärjestelmään siirtymistä, sen päivittämistä tai vaihtamista toimintaa tehostavaan ratkaisuun.