Hyppää pääsisältöön

Graafinen ohjeistus

Graafinen ohjeistus nostaa yrityksen profiilia

 
Onko yrityksenne graafinen ohjeisto päivitetty vastaamaan tämän päivän tarpeita?
 
Graafinen ohjeisto sisältää ohjeet ja määritteet yrityksille, joidenka sisältö ja yksityiskohdat vaihtelevat yrityksen ja sen koon mukaan. Isompi yritys = yksityiskohtaisempi ohjeistus. Graafisen ohjeistuksen avulla pyritään varmistamaan, että kaikessa organisaation viestinnässä on yhtenäisiä periaatteita. Graafista ohjeistoa pitää päivittää säännöllisesti niin kuin kaikkia muitakin työkaluja pitää päivittää kehityksen mukana. Muutokset voivat olla hyvinkin pieniä ja samalla kuitenkin merkittäviä.
 
Jos yrityksen identiteetti pitää päivittää, esimerkiksi yritystunnukselle on tehtävä modernisointia, kerromme mielellämme miten me sen tekisimme.


Liikemerkin käyttö


Logo on graafinen tunnus, se koostuu logotyypistä tai liikemerkistä, se voi myös koostua molemmista. Logotyyppi on yrityksen, yhteisön tai muun vastaavan tahon nimen vakiintunut kirjoitus tapa esim. Coca-Cola. Liikemerkki on graafinen tunnus, jossa kiteytyy koko yrityksen toiminta-ajatus.
 
Yleensä logona käytetään pelkkää logotyyppiä tai liikemerkin ja logotyypin yhdistelmää. Logotyyppi on liikemerkkiä parempi vaihtoehto koska se on informatiivisempi jonka takia sitä on parempi käyttää yksinään. Jos käyttää liikemerkkiä yrityksen logona se edellyttää, että liikemerkki on laajasti tunnettu, jotta vastaanottaja tunnistaa ja osaa yhdistää sen oikeaan tahoon esim. Applen omena. Pienyrityksen logona toimii usein pelkkä logotyyppi. Hyvä logo on selkeä ja yksinkertainen, se toimii sekä pienessä että isossa koossa ja ilmentää yrityksen toiminta-ajatusta.

 
Typografia
 

Typografialla tarkoitetaan tekstiin, kirjasintyyppeihin, kirjainten asetteluun ja väritykseen liittyvää suunnittelua sekä sommittelua. Alun perin typografialla tarkoitettiin lähinnä kirjainmerkkien suunnittelua tekstiin, mutta ajan myötä typografia on saanut paljon uusia merkityksiä. Typografiassa käytössä ovat aakkoset, numerot ja erikoismerkit     (!"# jne). Nämä yhdessä muodostavat kirjainleikkauksen. Erikokoisen muotoiset kirjasinleikkaukset taas muodostavat yhdessä kirjasintyypin eli fontin.

 
Värimäärittely

Väri on silmään saapuvan valon aistittava ominaisuus, joka havaitsee näkö- ja väriaistilla. Väri on myös fysikaalisten kappaleiden ja pintojen ominaisuus. Se minkä värisenä näemme värin riippuu valon sisältämistä aallonpituuksista ja niiden voimakkuuksista. Värejä joita näemme joka päivä tietokoneella, paperilla, seinässä jne. ovat eri väriavaruuksista, näitä ovat CMYK joka on lyhenne sanoista (Cyan, Magenta, Yellow ja Key), RGB (Red, Green ja Blue) ja PSM (Pantone Matching System).   

 
Paperisto

On tärkeää, että yrityksen tai organisaation paperiston graafisessa suunnittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Tämä auttaa positiivisesti yrityskuvan luomisessa ja viestisi erottumisesta massasta. Yhtenäinen ja laadukas paperisto antaa luotettavan kuvan yrityksestäsi.

Etkö tiedä minkälaista mainosmateriaalia haluat tehdä tai tarvitset? Ota yhteyttä, niin mietimme asiaa yhdessä niin kerromme oman mielipiteemme asiasta.