Hyppää pääsisältöön
Media- ja it-alan sanaston termejä selitettynä.

Videotyyppi jota kutsutaan myös UHD:ksi tai Ultra HD:ksi. 4K tarjoaa 3840 x 2160 - 520 x 2160 pikselin tarkkuuden.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Mikrofonin äänittämä tilan akustiikka.

Aihealue: Valokuvaus - Video

käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu, joka sisältää tietoa käyttäjistä, tietokoneista ja verkon resursseista.

Se mahdollistaa keskitetyn resurssien jakamisen käyttäjille ja sovelluksille sekä tarjoaa tavan nimetä, kuvata, paikallistaa, hallita ja suojata käytössä olevia verkon resursseja.

Aihealue: Tietotekniikka

Microsoftin kehittämä teknologia, jolla voidaan toteuttaa interaktiivisia elementtejä web-sivulle.

Aihealue: Verkkosivut

Adapteri on sovitinkapppale, joka mahdollistaa kahden tai useamman erityyppisen komponentin, liittimen tai eri tekniikkaa käyttävän laitteen liittämisen toisiinsa tai johonkin alustaan.

Aihealue: Elektroniikka

Pääkäyttäjä, jolla on kaikki oikeudet järjestelmään.

Aihealue: Tietotekniikka

Adoben kaupalliseen tulostukseen suosittelema väriavaruus. Siinä on suurempi väriavaruus kuin sRGB-väriavaruudessa. Suuremman väriavaruuden johdosta tulosteissa tulee esiin enemmän sävyjä kuin sRGB tiedostoa tulostettaessa.

Yhteensopimattomissa näytöissä sävyt ovat haaleamma kuin sRGB kuvissa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

(Asymmetric Digital Subscriber Line) Laajakaistaliittymän tyyppi, joka mahdollistaa nopean tiedonsiirron palveluntarjoajalta kuluttajalle. Vastaanottonopeus tämän tyyppisellä liittymällä on 4 kertaa nopeampi kuin lähetysnopeus, mikä tekee ADSL:stä hyvän vaihtoehdon kotitalouksille ja pienille yrityksille.

Aihealue: Ei määritelty

Etsimen kohta, josta tarkennus tehdään. Yleensä järjestelmäkameroissa tarkennus vaihtoehtoina on ainakin automaatinen, valitse piste manuaalisesti tai keski.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Automaattinen vahvistuksen säätö. (A) ÄÄNI: Vahvistaa heikkoja äänisignaaleja ja vaimentaa voimakkaita aikaansaaden teoreettiseti optimaalisen äänitystason. Myös pohjakohina vaihtelee, ääni "pumppaa". (B) VIDEOKUVA: Samanlainen toiminto videosignaalin säätämiseksi.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Tietokoneohjelma, joka toimii ihmiskäyttäjän puolesta tietyn profiilin perusteella. Agentti hoitaa Internetissä mm. sähköpostin reititystä ja valvoo verkkoliikennettä.

Aihealue: Tietotekniikka

Digitaaliseen kuvavirtaan upotettu tai analoginauhalle tallennettava juokseva koodi, joka merkitsee tarkasti kuvan sijainnin nauhalla.

Jokainen kuva merkitään omalla koodillaan, joka mahdollistaa tarkan editoinnin.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Aikavalotuksessa kameran suljin pysyy auki niin kauan kuin laukaisinta painetaan. 

Aikavalotuksella pystyy vangitsemaan tähdenlennon tai saamaan useita salamoita samaan kuvaan tai tallentamaan ohiajavat autot valojuovina.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Ohjelmisto, joka ohjaa tietokoneen oheislaitetta. Ajuri tuntee toisaalta käytettävän laitteen yksityiskohdat ja toisaalta se toteuttaa käyttöjärjestelmäkohtaisen rajapinnan, jonka kautta käyttöjärjestelmä pystyy antamaan toimintapyyntöjä oheislaitteelle.

Aihealue: Tietotekniikka

 Kuva jossa kamera on sijoitettu matalalle kuvaamaan yläsuuntaan..

Aihealue: Valokuvaus - Video

Alipäästösuodin eli anti-alias suotimen tarkoitus on vähentään mòire ilmiötä. Alipäästösuodattimista ollaan luopumassa ja sitä on alettu korvaamaan muilla teknisillä keinoilla.

Uuden menetelmän myötä kuvista tulee entistä terävempiä.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Kuva on alivalotunut jos kuvassa on paljon täysin mustia sävyjä. 

Aihealue: Valokuvaus - Video

Vaihtovirta. Suomessa 230 volttia, 50 Hertsiä.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Alustatalous on Internetin kehitykseen perustuva, nopeasti vakiintuva liiketoiminnan organisointimalli.

Alustatalous tarkoittaa käytännössä uutta talouden alaa, jossa jokin yritys tarjoaa alustan, jonka päällä yksityishenkilöt tai yritykset voivat tehdä lisäarvoa tuottavaa toimintaa, myydä tuotteita tai palveluita.

Tunnetuimmat esimerkit ovat Amazon, Airbnb ja Uber.

Aihealue: Ei määritelty

Sähkönsiirtojärjestelmä, joka yhdistää sähkövoimatekniikkaa sekä automaatio-, tieto- ja viestintäteknologioiden ratkaisuja.

Älykkään sähköverkon avulla sähkön kulutusta pystytään ohjaamaan ja tasaamaan ja se antaa sekä sähköyhtiöille, että kuluttajille entistä tarkempaa tietoa sähkön käytöstä ja mahdollisuuden tehostaa energian käyttöä.

Älykkäässä sähkönsiirtojärjestelmässä sähköverkon siirtokapasiteetti on myös mahdollista hyödyntää nykyistä paremmin.

Aihealue: Tietotekniikka

Ampeeri (yksikön tunnus A) on SI-järjestelmän mukainen yksikkö perussuurreelle sähkövirralle. Kahdessa, toisistaan metrin päässä samansuuntaisesti tyhjiössä kulkevassa äärettömän pitkässä ja ohuessa, johtimessa kulkee molemmissa yhden ampeerin tasasähkövirta, jos niiden välille syntyy 2×10-7 Newtonin suuruinen voima johdinmetriä kohti.

Aihealue: Elektroniikka

Vahvistin. Vahvistaa ääni tai kuvasignaalin voimakkuutta.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Kuvakulma. Määräytyy objektiivin polttovälin suhteen.

Aihealue: Valokuvaus - Video

 liike-efektin luominen peräkkäiskuvia näyttämällä.

Aihealue: Valokuvaus - Video

(Anchor) Alue hypertekstissä, joka on HTML-koodissa merkitty linkin lähteeksi tai kohteeksi.

Aihealue: Verkkosivut

Anodi on sähköisen komponentin positiivinen elektrodi, joka vastaanottaa komponentin sisältä tulevat elektronit ja johtaa ne ulos komponentista.

Aihealue: Elektroniikka

Internetin palvelinkone, joka korvaa mm. sähköpostiviestin lähettäjän nimitiedot numerokoodilla. Mahdollistaa viestien lähettämisen nimettömänä.

Aihealue: Ei määritelty

Anto on virtalähteen tai vastaavan napa.

Aihealue: Elektroniikka

Suosittu web-palvelinohjelmisto.

Aihealue: Verkkosivut

Erityinen www-sivuun kytketty pikku ohjelma.

Aihealue: Verkkosivut

Yleinen järjestelmäkameran kenno, koko 25,1 x 16,7 mm.

Aihealue: Valokuvaus - Video

(Internet Archive Listing Service) Internet-verkossa toimiva tietokanta, josta hakupalvelun (Archie) avulla voidaan hakea tiedostoja eri FTP-palvelimilta.

Aihealue: Ei määritelty

Internetin edeltäjä. Yhdysvaltain puolustusministeriön käyttöönottama verkko, jossa oli mukana lähinnä korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Toimi vuosina 1969-90.

Aihealue: Ei määritelty

DIgitaalisen kuvan virhe.

Aihealue: Valokuvaus - Video

American Standard Code for Information Interchange. Merkkijärjestelmä, jossa on 128 yleisintä merkkiä.

Aihealue: Tietotekniikka

(Client) Tietokone, työasema tai pääte, jolla hyödynnetään toista samassa verkossa olevaa konetta kuten palvelinkonetta (server). Asiakaskoneelta muodostetaan yhteys palvelinkoneeseen tiedonsiirron ajaksi.

Aihealue: Ei määritelty

Sovellus, joka on yleensä käyttöliittymä ihmisiä varten, ja jolla yleensä otetaan verkon yli yhteys palvelimeen ja näin käytetään palvelimella olevia palveluita etäkäyttönä. Aina tätä ei kuitenkaan tehdä verkon yli, vaan palvelin ja asiakasohjelma saattavat sijaita samalla koneella.

Joskus voidaan tehdä asiakasohjelma, jota varsinaisen ajon aikana ei käytä ihminen, vaan toiminnot ovat ennalta suunniteltuja ja ihminen asettaa asetukset haluamallaan tavalla ennen ajoa. Tällaisia ovat esimerkiksi yrityskäytössä olevat virustentorjuntaohjelmat.

(Client program) Asiakkaan Internet-käyttöön käyttämä ohjelma, joka tarvitsee tuekseen palvelinkoneen. Esim. selain tai sähköpostiohjelma.

Aihealue: Ei määritelty

Active Server Pages. Microsoftin kehittämä skriptauskieli.

Aihealue: Ei määritelty

Kuvan leveyden ja korkeuden välinen suhde.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Editointimetodi, jolla tehdään jatkuvuusleikkausta.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Kun valo kulkee symmetrisen linssin läpi, kuva tarkentuu yhdelle etäisyydelle, jolloin varsinkin lähikuvissa osa kuvattavasta kohteesta voi jäädä jää epätarkaksi ja kontrasti heikoksi.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Sähköpostiosoitteissa käytettävä merkki (@), joka erottaa käyttäjän ja palvelimen nimet toisistaan.

Aihealue: Ei määritelty

(Asynchronous Transfer Mode) Erittäin nopea tiedonsiirtomuoto, joka on vastaus räjähdysmäisesti kasvaneisiin tietoliikennemääriin. ATM:llä voidaan esimerkiksi siirtää tv-tasoista kuvaa.

Aihealue: Ei määritelty

Signaalin vaimennus.

Aihealue: Valokuvaus - Video

mm. HTML- tai XML-elementtien lisämäärite, jonka tyyppi ja arvot on määritetty dokumenttityyppimäärityksessä eli DTD:ssä.

Aihealue: Verkkosivut

 Audio = ääni. Video = kuva.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Toiminta, jolla korvataan ohjelman ääniraita uudella muuttamatta kuvaraitaa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Kameran objektiivin takana oleva aukko, jonka läpi valo kulkee kennolle. Aukko siis suurentaa tai pienentää kameran kennolle kulkeutuvan valonsäteen paksuutta.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Laite, jolla auringon säteily muunnetaan sähköenergiaksi valosähköisen ilmiön avulla.

Kennon toiminta perustuu kahteen pääperiaatteeseen: saapuva fotoni synnyttää absorboivaan puolijohteeseen varauksenkuljettajia, jotka kerätään kulutuslaitteeseen tai akkuihin.

Aurinkosähköä voidaan tuottaa myös infrapunavalosta.

 

Aihealue: Elektroniikka
Automaattinen valkotasapainon säätö. Säädetään tilan väritasapaino vallitsevan valaisun mukaan.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Automaattivalotus joko objektiivin aukkoa tai valotusaikaa säätämällä.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Automaattitarkennus.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Itsetoimiva laite tai järjestelmä. Nykyisin teollisuusanimaatio tarkoittaa usein tietokoneen käyttämistä koneiden ja tuotantoprosessien ohjaamisessa.

Tuotantotekniikan osana teollisuusautomaatio on kehittyneempi aste mekanisaatiosta, jossa ihmiset käyttävät koneita työnsä apuna. Tunnetuin automaation alue on teollisuusrobotiikka.

Automaation joitakin hyötyjä ovat toistettavuus, tiukempi laadunhallinta, jätteiden vähentyminen, integraatio yrityksen muiden järjestelmien kanssa, kasvanut tuotanto ja pienentynyt työvoiman tarve. Joitakin haittapuolia ovat korkeat alkukustannukset ja suurempi riippuvuus kunnossapidosta.

Aihealue: Tietotekniikka

Avoin Lähdekoodi tarkoittaa ohjelmistojen tuottamis- ja kehitysmenetelmiä, jotka tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden tutustua ohjelman lähdekoodiin ja muokata sitä omien tarpeidensa mukaisesti.

Avoimien lähdekoodin periaatteisiinkuuluu myös vapaus käyttää ohjelmaa mihin tahansa tarkoitukseen ja kopioida ja levittää sekä alkuperäistä että muokattua versiota.

Paitsi ohjelmistojen kehitysmenetelmiin avoimella lähdekoodilla voidaan viitata myös niiden avulla tuotettuihin ohjelmistoihin sekä kehittäjäyhteisöön.

Aihealue: Tietotekniikka

Back-end vittaa taustajärjestelmään, joka pyörittää ohjelmistoa / nettisivua, jota käyttäjä ei näe.

Aihealue: Tietotekniikka

Laajakaistaisten yhteyksien verkko. Internet-operaattoreita ja palveluntarjoajia toisiinsa yhdistävä suurinopeuksinen runkoverkko.

Aihealue: Tietotekniikka

Kun pause/record toiminto vapautetaan, nauhuri palaa takaisinpäin muutaman kuvan ennen äänityksen aloittamista.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Pieni Web-sivulla oleva mainos, jossa voi olla mm. animaatiota. Voidaan toteuttaa kuvana tai animaationa.

Aihealue: Verkkosivut

"Ladonovet". Metalliset laipat joilla rajataan valaisimen valon keilaa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Interpoloinnin tapa, jossa uuden pikselin arvo lasketaan sen kahdeksan naapuripikselin arvojen perusteella.

Aihealue: Valokuvaus - Video

ig data -termillä viitataan niin suuriin tietokantoihin, että niiden hyödyntäminen on jo hankalaa. Datan louhinta kuvaa hyvin näin suuren tietomäärän käsittelyä: tiedon analysointiin tarvitaan entistä tehokkaampia tietokoneita ja ohjelmia, ja silti analysoinnissa kuluu aikaa.

Big datan avulla pystytään luomaan ennusteita toimintamalleista. Sääennusteet ovat hyvä esimerkki big datan hyödyntämisestä. Internet-maailmassa ja etenkin markkinoinnin parissa ennusteet liittyvät lähinnä ihmisten ostokäyttäytymiseen.

Yhden tai kahden verkkokaupan analytiikkadatasta ei voida vielä puhua big datana – ellei kyseessä ole Amazon, eBay tai joku muu jättikauppa. Satojen verkkokauppojen analytiikkatiedoista voi jo tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä yleisellä tasolla.

Aihealue: Ei määritelty

Binary digIT. Bitti. Pienin informaation yksikkö, arvot 0 (pois) tai 1 (päällä).

Aihealue: Tietotekniikka

Bittisyvyydella ilmoitetaan miten paljon väritietoa kuvassa on pikseliä kohden. 8-bittisessä kuvassa pikselillä on 256 mahdollista arvoa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Vastavalon korjain. Kun kohteen tausta on valaistu liian voimakkaasti, aukkoa säätämällä voidaan valaistuksen voimakkuutta muuttaa siten että kohde on oikein valotettu.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Sähköinen päiväkirja, jonka avulla joko yksi tai useampi henkilö voi kirjoittaa mielenkiintoisista aiheista ja ilmiöistä. Tekstin lisäksi blogissa voi olla myös kuvia, videoita tai ääntä.

Aihealue: Verkkosivut

Muovikalvo jolla muutetaan keinovalon värilämpötila päivänvaloa vastaavaksi.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Bitmap on yleinen grafiikkatiedostomuoto tietokoneissa. Internetissä ja painotöissä sitä ei vastaavasti käytetä. Tiedostokooltaan bmb tiedosto on suurikokoinen ja suositeltavaa onkin sen sijaan käyttää GI-, JP- tai TIFF-tiedostomuotoja.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Valokuvan syväterävyysalueen ulkopuolisten alueiden subjektiivisia esteettisien ominaisuuksien muokkaus.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Kirjanmerkki (eng). Tärkeiden www-sivujen osoite voidaan tallentaa selainohjelman suosikit-listalle.

Aihealue: Verkkosivut
Puomi. Käytetään mikrofonin saamiseksi äänilähteen yläpuolelle pois kuvan rajauksesta.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Tietokoneen uudelleenkäynnistys. Joskus uusien ohjelmien asennus vaatii "boottauksen", mutta sitä käytetään usein myös käyttöjärjestelmän tai ohjelmien häiriötilan laukaisemiseen.

Aihealue: Tietotekniikka

(Bits per second) Bittiä sekunnissa. Tiedonsiirron nopeuden yksikkö. Yhdessä tavussa on 8 bittiä

Aihealue: Tietotekniikka

(bug) Ongelmia aiheuttava virhe tietokoneohjelman koodissa. Bugit voivat aiheuttaa monenlaisia ongelmia, aina ohjelman ailahtelevasta käyttäytymisestä käyttöjärjestelmän kaatumiseen asti.

Aihealue: Tietotekniikka

Selaimen muisti, "kakku". Tänne selain tallentaa hakemiansa web-dokumentteja uudelleenkäyttöä varten.

Aihealue: Verkkosivut

XLR-liitin. Kolme-pinninen balansoitu audioliitin.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Valokenno, jolla valo muunnetaan sähkösignaaliksi. CCD-kennoja käytetään monissa digikameroissa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

CorelDRAW-vektorigrafiikkaohjelman oma tiedostomuoto. CDR tiedostomuotoon tallentuu kaikki ohjelmalla tehdyt asiat.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Common Gateway Interface. Rajapinta ohjelmien suorittamiseen palvelimella webin kautta.

Aihealue: Ei määritelty

Tekstigeneraattori jolla tehdään tekstitykset video-ohjelmiin.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Termillä tarkoitetaan reaaliaikaista keskustelua toisten käyttäjien kanssa. Keskustelua voidaan käydä joko verkkosivulla, pikaviestinohjelman tai IRCin kautta. Chatti voi olla liitettynä myös johonkin toiseen palveluun, kuten kotisivuihin esimerkkinä gmail tai facebook.

Aihealue: Ei määritelty

Erikoistehostemenetelmä, jossa filmikuvaustuotannossa yhdistetään kaksi eri kuvaa tai kahden eri kuvan osia päällekkäin värierotteluun perustuvalla menetelmällä (nykyisin yleensä tietokoneluotuna). Useimmiten poistetaan kuvasta sininen tai vihreä väri, ja liitetään kuvaan eri taustakuva.

Chromakeyssä on useimmiten käytössä sininen tai vihreä taustakangas tai muu taustapinta, jota käytetään elokuvauksessa silloin, kun taustan päällä näytelty kohtaus yhdistetään oikeaan taustakuvaan vasta jälkituotantovaiheessa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Värikylläisyys.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Selaimessa suoritettava toiminto. Esimerkiksi JavaScript-kieli, joka lähetetään dokumentin mukana selaimelle, jolla se suoritetaan.

Aihealue: Verkkosivut

Lähikuva.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Vaihto ehtoinen tekniikka CCD kennoille.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Painamisessa ja tulostuksessä käytettävät prosessivärit.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Värilämpötila-asteikko Kelvin-asteina. Keinovalo 3200 K, päivänvalo 5-6000K, kirkas auringonpaiste jopa 10,000K.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Komposiittisignaali. Videosignaali joka sisätää väri- ja kirkkaussignaalit, pysty ja vaakasynkronointisignaalit, mutta ei äänisignaalia .

Aihealue: Valokuvaus - Video

Jatkuvuus. Valaisun, vaatetuksen, lavastuksen, äänen, liikkeen jatkuvuus otoksesta toiseen kohtausen sisällä.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Keksi, eväste. Palvelimen ehdottama ja selaimen muistiinsa tallentama tietue, jonka perusteella sama selain voidaan myöhemmin tunnistaa samalla sivustolla käydessä. Selain lähettää keksin takaisin joka haun yhteydessä palvelimelle, josta se sen sai.

Aihealue: Ei määritelty

Cortana on Microsoftin kehittämä henkilökohtainen puheavustaja.

Cortana osaa vastata käyttäjän kysymyksiin puheella tai näyttämällä Bing-hakukoneen vastauksia.

Se osaa myös auttaa käyttäjäänsä laitteen käytössä laskemalla laskuja ja merkitsemällä muistuksia sekä herätyksiä.

Aihealue: Ei määritelty

Maakohtaiset kaksikirjaimiset päätteet. Esimerkiksi Suomessa .fi-pääte ja Ruotsissa .se-pääte.

Aihealue: Verkkosivut

"Kraana"-otto. Kuvaus joka tapahtuu ajovaunua hyväksi käyttäen. Kamera-ajo.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Cascading Style Sheets. Merkkauskielten (esim. HTML) kanssa käytetty tyylipohjakieli, jolla kuvataan dokumentin ulkoasua.

Aihealue: Verkkosivut

Äänellisen tai visuaalisen toiminnan alkamisen merkki.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Otos joka ei liity kohtauksen varsinaiseen toimintaa, mutta liittyy siihen jotenkin. Esimerkiksi kuvataan konsertissa katsomoa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Laite, jolla digitaalinen signaali muutetaan analogiseksi, esimerkiksi digitaalinen äänisignaali kaiuttimille syötettäväksi.

Aihealue: Elektroniikka

Kahdella transistorilla toteutettu elektroninen kytkentä, joka muistuttaa transistoria, jolla on erittäin suuri virtavahvistus.

Kytkentä voi olla integroituna mikropiiriin, transistorin koteloon tai sen voi tehdä kahdesta erillisestä transistorista kytkemällä ne sopivasti. Edellä mainitussa tapauksessa virtavahvistus lasketaan kummankin transistorin HFE:n tulona.

Aihealue: Elektroniikka

Tietokanta. Järjestelmä, jonka avulla tietoa voidaan tallentaa niin, että sen hakeminen on mahdollisimman tehokasta ja nopeaa.

Aihealue: Ei määritelty

Tasavirta.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Demagnetointi on magneettisuuden poistamista eli magneettisen kappaleen muuttamista ei-magneettiseksi. Demagnetisoinnin voi suorittaa esimerkiksi kuumentamalla haluttua kappaletta tai toisen magneettikentän avulla.

Demagnetointia voidaan käyttää tiedon hävittämiseen magneettinauhoilta.

Aihealue: Elektroniikka

Demulaattori on ilmaisin, jolla modulaation sisältävä pienempitaajuinen signaali erotetaan suurtaajuisesta signaalista.

Aihealue: Elektroniikka

Logaritminen asteikko voimakkuudelle. Käytetään ilmaistaessa esimerkiksi äänenvoimakkuuksia tai signaalien voimakkuuksien suhteita.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Digitaalikameroiden tiedostostandardi, jonka on luonnut Japanin sähkö- ja informaatioteknologia-alan järjestö Japan Electronics and Information Technology Industries Associacation (JEITA).

Aihealue: Valokuvaus - Video

Verkkoprotokolla, jonka yleisin tehtävä on jakaa IP-osoitteita uusille lähiverkkoon kytkeytyville laitteille.

DHCP-palvelin voi jakaa asiakkaille myös muita asetuksia, kuten oletusyhdyskäytävän ja nimipalvelimen (tai nimipalvelimien) IP-osoitteen. Käytännössä DHCP-palvelin voi jakaa lähes mitä tahansa asetuksia, kuten reitittimille käyttöjärjestelmän lataamiseen käytetyn TFTP-palvelimen osoitteen.

Aihealue: Tietotekniikka

Dynamic HyperText Markup Language. Epästandardi HTML-laajennus, jolla saa yksinkertaista dynamiikkaa web-sivulle.

Aihealue: Verkkosivut

Laite jolla vaikutetaan kuva-alan kokoon.

Aihealue: Valokuvaus - Video
Pehmeäpiirtolinssi.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Valon ja sen luomien varjojen pehmentäjä. Luonnon omia pehmentäjiä ovat mm. usva ja pilvet. Tekniset ratkaisuja on paljon, yleimmpiä ovat erilaiset kalvot ja kankaat.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Aikoinaan yleisempi, mutta nykyäänkin joissakin kameroissa. Kamera zoomaa keino tekoisesti.

Kameran kennon pikselimäärä voi olla esim. 12MP ja sitten kolmikertaisella digitaalisella zoomilla otettu kuva on kooltaan enää 4MP. En suosittele digitaalisen zoomin käyttöä, vaan se kannattaa tehdä itse kuvankäsittelyohjelmalla.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Digital circuitry. Menetelmä jolla muunnetaan sähköinen signaali digitaaliseksi signaaliksi. Digitaalitekniikkaa mahdollistaa häviöttömän signaalikäsittelyn, ts. kuvan laatu ei huonone videonauhaa kopioitaessa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Dioptria on linssin voimakkuuden (optisen taittokyvyn) yksikkö, joka on metrin käänteisarvo. Silmälasien voimakkuus ilmaistaan dioptrioina, ja joidenkin kameroiden etsimen dioptriaa voi säätää, jolloin silmälasien käyttäjä voi käyttää etsintä ilman laseja.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Ristikuva. Sekoitetaan kahta signaalia keskenään, esim. ristikuva.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Digital Negative RAW on yleiskäyttöinen Adoben kehittämä RAW-tiedostomuoto.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Domain Name System. Internetin osoitekirja. Nimipalvelimista koostuva verkko, jonka avulla domain-nimet muutetaan IP-osoitteiksi.

Aihealue: Verkkosivut
Kohinanpoistojärjestelmä.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Kuvausvaunu. Pyörillä kulkeva kuvausalusta.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Document Object Model. Merkkauskielten määritelmä, jossa kerrotaan, mitä elementtejä kieleen kuuluu ja mitä ominaisuuksia ne voivat saada.

Aihealue: Ei määritelty

Datan siirto kohdekoneelta omalle koneelle.

Aihealue: Verkkosivut

Mahdollistaa kuvien suoratulostamisen suoraan muistikortilta.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Vetäminen ja pudottaminen. Graafisessa käyttöliittymässä näytöllä olevan objektin siirto toiseen näytöllä olevaan kohteeseen.

Aihealue: Ei määritelty

(Document Type Definition) Dokumenttityyppimääritys. Tekstitiedosto, joka kertoo selaimelle, millä merkkauskielellä (esim. HTML tai XML) dokumentti on kirjoitettu. Tarkoittaa myös versioilmoitusta dokumenttien alussa (Document Type Declaration).

Aihealue: Ei määritelty
Kuvan tai äänen kopioiminen tai miksaaminen nauhalle.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Kerrotaan arvolla, joka ilmaisee valon määrän, joka voidaan toistaa kuvassa. Termi vastaa hopeafilmeistä tuttua "laajuus" käsitettä. Dynaamisen alueen ollessa laaja, kirkkaiden ja tummien alueiden tallentaminen oikein kuvaan on vaikeaa. Dynaamisen alueen ollessa kapeampi onnistyy kaikkien sävyaleiden tallennus paremmin

Aihealue: Valokuvaus - Video

Sinaalikohinasuhde. (a) Voimakkaimpien ja hiljaisimpien signaalien ero desibeleissä (dB). (b) Kontrastin tai värikylläisyyden ero voimakkaimmasta himmeimpään.

Aihealue: Valokuvaus - Video
Editointilista. Kun kuvaukset on tehty, kuvatusta materiaalista tehdään lista jossa jokainen otos on kuvattu ja numeroitu. Se sisältää aikakoodin, keston sekä huomioita otoksen sisällöstä. Editointilista tehdään kuvalistan pohjalta (paper edit) siinä järjestyksessä jossa otokset ovat valmiissa ohjelmassa.
Aihealue: Valokuvaus - Video
Videonauhuri jossa on editointitoimintoja.
Aihealue: Valokuvaus - Video
Editoinnissa määritettävä otoksen alkukohta.
Aihealue: Valokuvaus - Video
Nauha joka syntyy editoinnin tuloksena.
Aihealue: Valokuvaus - Video
Editoinnissa määritettävä otoksen loppukohta.
Aihealue: Valokuvaus - Video
Esileikkaus. Kuvatusta nauhasta tehdään kopio, jolla editointilistan avulla voidaan tehdä koe-editointi huonolaatuisemmalla editointilaitteistolla. Tämän leikkauksen avulla voidaan tehdä lopullinen editointilista (EDL).
Aihealue: Valokuvaus - Video
Lopullinen leikkaus. Leikkaus tehdään valmiiksi ohjelmaksi esim. Beta-leikkausyksikössä.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Editointi tarkoittaa kuvan, videon tai audion muokkaamista. Tämä voi tarkoittaa mm. leikkaamista, erilaisten tehosteiden tai siirtymien lisäämistä, tallentamista uudessa formaatissa tai jotain muuta vastaava operaatiota, joka tuottaa jollain tavalla muokatun version alkuperäisestä kohteesta. Usein näille operaatioille on myös tarkemmat nimet, mutta editointi on yleisnimikkeenä erittäin käytetty. 

Aihealue: Valokuvaus - Video
Laite, jolla voidaan ohjata kahta videonauhuria joilla voidaan suorittaa editointia.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Muokkausohjelma. Tyypillisiä editoreita ovat tekstieditorit esim. Windowsin Muistio ja erilaiset HTML-editorit.

Aihealue: Ei määritelty

Menetelmä jolla äänen taajuuksien suhteita toisiinsa voidaan muuttaa.

Aihealue: Valokuvaus - Video
Kohina.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Elektrodi on virtapiirin tai komponentin rakenteellinen sähköä johtava osa, josta sähkö siirtyy välittävään tilaan tai väliaineeseen ja tavallisesti edelleen toiselle elektrodille

Aihealue: Elektroniikka

Elektroniputki on lasisen tai metallisen kuvun sisään tyhjiöön sijoitettu aktiivinen elektroniikan komponentti, joka edelsi nykyisiä puolijohdekomponentteja diodia ja transistoria.

Aihealue: Elektroniikka

Elektronitykki on katodisädeputkissa ja elektronimikroskoopeissa käytettävä tyhjiöön sijoitettu elektronilähteen, tav. hehkukatodi, ja elektronisuihkua säätelevän elektrodijärjestelmän sisältävä rakenneosa.

Aihealue: Elektroniikka

Sähköisessä viestinnässä käytettävä kuvasymboli.


Emoji voi esimerkiksi korvata jonkin sanan, kuten kissan kuva kissa-sanan, tai se voi kuvata tunteita, kuten hymynaama iloa.

Emojeita käytetään usein esimerkiksi Sosiaalisessa mediassa ja tekstiviesteissä.

Aihealue: Tietotekniikka

Uutismateriaalin kerääminen videokameralla filmikameran sijaan.

Aihealue: Valokuvaus - Video
Laite jolla parannetaan videosignaalin laatua.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Kryptaus eli salaus tarkoittaa viestin salaamista siten, että sen haltuunsa saava ulkopuolinen ei kykene sitä avaamaan.

 selväkielinen teksti eli selkoteksti muutetaan sellaiseksi, ettei sitä pysty tulkitsemaan.

Purkaminen on vastakkainen prosessi, jossa salattuteksti muutetaan selkotekstiksi.

Aihealue: Ei määritelty

Teollisen internetin taustalla toimiva ajattelumalli.

Ajatuksena liittää erilaisia laitteita verkkoon ja tehdä niistä paremmin hallittavia.

Keskittyy erityisesti kuluttajapuolen sovelluksiin, esimerkkeinä internet-verkkoon kytkettävät kodinkoneet ja etäluettavat mittarit.

IoT:n avulla pystytään keräämään ja hyödyntämään entistä enemmän tietoa.

Aihealue: Tietotekniikka
Yleiskuva jolla määritellään kohtauksen tapahtumapaikka.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Evästeellä tarkoitetaan sellaista tietoa, jonka palvelun tarjoajan palvelin lähettää käyttäjän selainohjelmalle pyytäen selainta tallentamaan tiedon käyttäjän päätelaitteelle ja jota kyseinen palvelun tarjoajan palvelin voi myöhemmin pyytää takaisin. Kyse on käytännössä pienestä tietomäärästä, tyypillisesti lyhyestä tekstistä.

Aihealue: Verkkosivut
Toiminto jolla voidataan asettaa kiinteä valotusaika.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Yrityksen asiakkaille tai muille vastaaville kohderyhmille avaama osa muuten suljetusta sisäisestä tietojärjestelmästä.

Aihealue: Ei määritelty
Kohteen katseen suunta.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Objektiivin / linssin aukkoarvoan ilmaisea luku. Aukkoluku on suhdeluku ja siksi se useimmiten merkitään seuraavalla tavalla esim. f/8. F tarkoittaa polttoväliä (focal length).

Aukkoarvo kertoo himmentimen aukon suhteen polttoväliin.

Aihealue: Valokuvaus - Video

(Frequently Asked Questions) Usein kysytyt kysymykset. Tietotekniikka-alalla tyypillinen tapa jakaa tietoa Internetissä yleisimpiä aiheita koskevista kysymyksistä ja tietyn alan perusteista.

Aihealue: Verkkosivut
Tasausvalo jolla täytetään päävalon aikaansaamia varjoja.
Aihealue: Valokuvaus - Video
Suodatin joka asetetaan ohjektiivin eteen saamaan aikaan erillaisia optisia efektejä.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Tietokoneiden ja monien muiden laitteiden välisen nopean yhteyden standardi.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Firmware eli laiteohjelmisto on tietotekniseen laitteeseen kiinteästi asennettu ohjelmisto tai sen osa, joka huolehtii laitteen perustoiminnoista.

Kyseessä on siis tavallaan laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmä.

Vähitellen firmware on alkanut tarkoittaa ohjelmistoa, joka on asennettu pysyvästi laitteen omaan muistiin erotukseksi kiintolevyyn tai muuhun massamuistiin tallennetuista ohjelmista.

Periaatteessa kyse on sellaisesta ohjelmasta, joka toimii laitteiston ja ohjelmiston välissä.

Aihealue: Tietotekniikka
Laajakulmalinssi jolla saadaan aikaan ympyrän muotoinen erittäin laaja kuva.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Loukkaava viesti, joko online-palvelun tai sähköpostin välityksellä lähetetty. Flamewar eli liekitys on verkossa käytävä kiihkeä keskustelu, joka syntyy loukkauksen seurauksena.

Aihealue: Ei määritelty

Flash-esitykset ovat lähinnä internet-sivuille tarkoitettuja interaktiivisia vektorigrafiikkaan pohjautuvia esityksiä, jotka voivat vektorigrafiikan lisäksi sisältää animaatiota, interaktiivisuutta, ääntä, bittikarttoja. Flash-esitykset ovat mm. perinteisiä www-sivuja, pelejä, bannereita jne.

Aihealue: Verkkosivut

Tietokokoelma, joka tallennetaan tavallisiin tiedostoihin. Käytetään usein tietokantajärjestelmän puutteessa.

Aihealue: Ei määritelty
Huojunta, ilmiö joka aiheuttaa esimerkiksi värinää äänessä.
Aihealue: Valokuvaus - Video
Objektiivin tarkennus.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Foldi, taite. Web-sivun osa, joka näkyy selaimessa sivua vierittämättä. Foldin sijainti riippuu näytön asetuksista. Perinteisemmin sanomalehtien etusivun ensimmäinen puolisko.

Aihealue: Ei määritelty

(Forum) Tietylle aihepiirille omistautuvat internet-sivut tai keskustelupalsta, johon käyttäjät voivat lähettää kommenttejaan.

Aihealue: Verkkosivut

Useista eri valokuvista yhdistelty valokuvauksellinen kuva.

Aihealue: Valokuvaus - Video
Kuva. Koostuu kahdesta kentästä. PAL-televisiojärjestelmässä esitetään 25 kuvaa sekunnissa, NTSC-järjestelmässä 30 kuvaa sekunnissa.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Kehys, joka jakaa näytön kahteen tai useampaan itsenäiseen osaan, johon voidaan hakea HTML-dokumentti. Kehykset määritetään HTML-dokumentissa.

Aihealue: Verkkosivut
Toiminto jolla videokameralla voidaan kuvata yksi kuva kerrallaan.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Palvelu, josta on sekä ilmainen että maksullinen versio.

Yleensä ilmainen versio kattaa suurimman osan sovelluksesta / palveluksesta ja maksullinen osa on lisäosia tai enemmän tilaa jne.

Esimerkkeinä Skype, WhatsApp and ilmaiset pelit.

Aihealue: Ei määritelty

Vapaasti käytettävä ja levitettävä tietokoneohjelma, jonka tekijä pidättää itsellään vain tekijänoikeudet.

Aihealue: Ei määritelty
Taajuus (Hertz, Hertsi).
Aihealue: Valokuvaus - Video
Taajuusalue joka voidaan tallentaa esim. videonauhurilla.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Frontend tarkoittaa käyttäjälle visuaalisessa muodossa esittämää osuutta sivustosta.

Tässä ilmestyy kaikki kuvat, videot, teksti jne. Joka ei liity itse ohjelmistoon / nettisivuun rakenteellisesti.

Aihealue: Tietotekniikka

File Transfer Protocol. Protokolla, jolla internetissä voi siirtää tiedostoja kahden koneen välillä. FTP toimii perinteisesti komentoriviltä, mutta nykyään oan jo paljon graafisella käyttöliittymällä olevia FTP-ohjelmia. Myös WWW-selaimet osaavat FTP:tä.

Aihealue: Ei määritelty
Nollataso (O) VU. Signaalitaso jolloin äänitys voidaan suorittaa optimaalisesti ilman säröä ja mahdollisimman suurella kohinasignaalisuhteella.
Aihealue: Valokuvaus - Video
Toiminto jolla saadaan videosignaalia vahvistettua siten että myös himmeät kohteet saadaan näkyviin.
Aihealue: Valokuvaus - Video
Tahdistussignaali. Toiminto jolla kaksi tai useampi videolähdettä saadaan tahdistettua keskenään. Tämä mahdollistaa esim. ristikuvien ja videotekstitysten käytön.
Aihealue: Valokuvaus - Video

genlock  (generator locking) on tekniikka, jossa yhden lähteen video synkronoidaan toisen lähteen äänen tai kuvien kanssa, 

Aihealue: Ei määritelty

Tapa hakea tietoa käyttäen HTTP-protokollaa. Kaikki tieto lähetetään osana URL:ia.

Aihealue: Ei määritelty

Graphics Interchange Format. Väistyvä standardi, jossa kuvia tallennettaessa käytetään LZW-pakkausta.

Aihealue: Ei määritelty

GIF on bittikarttakuva ja sen paras käyttökohde on sellaiset kuvat joissa on tasaisia värejä ja teräviä yksityiskohtia. Usein mm. logot ovat julkaistu verkossa gif-muodossa. Tosin oma kokemukseni on se, että gif-tiedoston sijaan kannattaa suosia png-24 -tiedostomuotoa.

Aihealue: Valokuvaus - Video
"Rapsy". Kahden otoksen vaihtumiskohdassa näkyvä häiriö.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Kotisivujen kävijäseurantaan tarkoitettu ilmainen palvelu, joka antaa tietoja kotisivuston kävijäliikenteestä ja markkinoinnin tehokkuudesta.

Aihealue: Verkkosivut

(General Packet Radio Service) Datayhteys GSM-datan tyyliin. Matkapuhelimien GSM-yhteyteen verrattuna GPRS-yhteys nopeuttaa WAPin, verkkoyhteyksien käyttöä ja lyhytsanomien lähettämistä. Myös puheluiden äänenlaatua voidaan parantaa puhelinverkon nopeamman tiedonsiirron vuoksi.

Aihealue: Ei määritelty

Asiointitapa, joka perustuu hiirellä ohjailtavien ikkunoiden, kuvakkeiden ja valikoiden käyttöön, esim. Windows.

Aihealue: Ei määritelty
Murtovärisuodatin jossa vain osa suodattimesta on värjätty.
Aihealue: Valokuvaus - Video

GSM on matkapuhelinjärjestelmä jota käytetään maailmanlaajuisesti.

GSM on tekniikaltaan täysin digitalisoitu eli se on ns. toisen sukupolven (2G) matkapuhelinverkko.

Tavallisten puheluiden lisäksi verkossa voi tehdä datapuheluita, lähettää teksti- ja muita lyhytviestejä ja käyttää pakettidatapalveluja

Aihealue: Elektroniikka

Graphical User Interface. Graafinen käyttöliittymä. Loppukäyttäjälle näytettävä osa ohjelmasta, josta ohjelman toimintoja hallitaan.

Aihealue: Ei määritelty

Tapa jolla varmistetaan oikea valotus ottamalla useampi kuva samasta kohdasta. Yleensä otetaan 3-5 kuvan sarja. Sarjan kuvat valotetaan esimerksi seuraavalla tavalla -2, 0, +2. Tällä tavalla luodaan myös HDR (High Dynamic Range) kuvat.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Nauhalla olevasta virheestä johtuva signaalin häipymä.

Aihealue: Valokuvaus - Video

(Hacker) Sana, jolla tarkoitetaan intohimoisesti tietokoneasioita harrastavaa henkilöä. Sekoitetaan usein virheellisesti "kräkkeriin".

Aihealue: Ei määritelty

Tietokannassa tai hakupalvelussa se näytön osa, johon hakulause annetaan. Yleensä valkopohjainen tyhjä suorakaiteen muotoinen, rajattu alue.

Aihealue: Ei määritelty

Hakukoneen avulla voit etsiä Internetistä tietoa hakusanoilla.

Aihealue: Verkkosivut

Ohjelma, joka suorittaa hakuja web-dokumentteja sisältävästä tietokannasta.

Aihealue: Ei määritelty

Erittäin voimakkaan suuntaavan suuntakuvion omaava mikrofoni.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Tietokoneen massamuisti, joka tallentaa tiedon yhden tai useamman pyörivän metalli- tai lasikiekon pinnalla olevaan magneettiseen materiaaliin.

 Levyperustaisen kiintolevyn korvaavaksi massamuistiksi on yleistymässä SSD.

Aihealue: Ei määritelty
Menetelmä jolla tallennetaan videokuvaa videonauhalle poikkisuuntaan videonauhan kulkusuuntaan nähden.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Tukipalvelu Internetin käyttäjille.

Aihealue: Ei määritelty

Herkkyys eli ISO-arvo. Se on yksi kolmesta arvosto joita valokuvauksessa käytetään. Toisekset kaksi ovat suljinaika ja aukko-arvo.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Ilmaistaan taajuksia sekunnissa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Herkkä mikrofonin edestä tuleville äänille.

Aihealue: Valokuvaus - Video
Hi-Fi ääni.
Aihealue: Valokuvaus - Video

”korkea todenmukaisuus”, mikä tarkoittaa äänen tallennuksen ja toiston valiolaatua.

 Hifi-laitteiden tarkoitus on toistaa tallennettu materiaali muokkaamattomana, alkuperäisen kaltaisena, oli sitten kyse videosta, still-kuvasta tai – kuten yleisemmin hifistä puhuttaessa – äänestä. Samantyyppisiä periaatteita liittyy myös auto-hifin, mutta kotioloissa tietyt tavoitteet on mahdollista saavuttaa helpommin.

Toiston laadun arviointiin on olemassa mittausmenetelmiä.

Aihealue: Tietotekniikka

Otos himmennetään mustaan kuvaan. Fade in: Otos avataan mustasta kuvasta.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Otetun kuvan sävyjakauma kaavakuvana. Vasemmalla on musta ja oikealla valkoinen.  Vaaka-akseli kuvaa kirkkautta ja pystyakseli pikseleiden määrää. Yksi tärkeimmistä asioista valokuvaamisen teknisessä osuudessa.

Aihealue: Valokuvaus - Video
Vaakaerottelukyky. Kuinka monta pystysuoraa viivaa voidaan erottaa videokuvassa. VHS 240 linjaa, Beta 450 linjaa.
Aihealue: Valokuvaus - Video
Pulsseja joilla kontroloidaan kuvajuovien keskinäistä tahdistumista.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Joitain palveluja tarjoava palvelin.

Aihealue: Verkkosivut

(Hyper Text Markup Language) Kuvauskieli, jota käytetään WWW-sivujen muotoiluun. Uusin versio on HTML5.

Aihealue: Ei määritelty

HyperText Transfer Protocol. Protokolla hypertekstin lähettämiseen palvelimelta selaimelle.

Aihealue: Verkkosivut

Suojattu www-yhteys.

Aihealue: Verkkosivut

Väline jonka voi ostaa kaupasta tai tehdä itse. Kotinikkarille löytyy paljon ohjeita Internetistä. Hunajakennon tehtävä on suunnata valo tarkoin rajatulle alueelle.

Aihealue: Valokuvaus - Video

(Smiley) Tietoverkossa tapahtuvassa keskustelussa käytetty merkkiyhdistelmä, joka kuvaa ihmisten ilmeitä ja tunnetilaa, esim. :-) hymyilevät kasvot tai :-( surulliset kasvot.

Aihealue: Ei määritelty

Hyperfokaalinen piste on lähin tarkennusetäisyys, jolla kuvaan saa parhaan mahdollisen syväterävyyden.

Hyperfokaalisen pisteen etäisyys riippuu polttovälistä ja aukosta. Maisemakuviin halutaan usein tarkennus äärettömään, myös etualan saa tarkemmaksi, kun tarkentaa hyperfokaaliseen pisteeseen.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Dokumentteja, jotka on linkitetty toisiinsa jotta niiden välillä voidaan liikkua. Esimerkiksi web-sivut.

Aihealue: Verkkosivut

 Leikkaus jossa jatkuvuus katkeaa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Järjestelmän ominaisuus, joka hidastaa muutoksiin reagoimista tai estää systeemiä palaamasta alkuperäiseen tilaansa. Systeemissä on eräänlainen "välys" tai "kuollut alue".

Suureen muuttuminen viivästyy hystereesin vaikutuksesta, koska suureen arvo ei riipu vain hetkellisesti vaikuttavista tekijöistä, vaan myös suureen aikaisemmasta arvosta. Lähtöarvo tietyn todellisen arvon kohdalla on erilainen lähestyttäessä kyseistä kohtaa eri suunnista.

Aihealue: Elektroniikka

Internet Assigned Numbers Authority. Amerikkalainen järjestö, joka hallinnoi Internetiä mm. jakamalla IP-osoitteita ja ylläpitämällä listaa ylätason domain-nimistä.

Aihealue: Verkkosivut

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Järjestö, joka hallinnoi Internetin DNS-järjestelmää.

Aihealue: Verkkosivut

Internet Information Server. Microsoftin kehittämä Windows-pohjainen web-palvelinohjelmisto.

Aihealue: Verkkosivut

Internet Message Access Protocol. Protokolla, jolla sähköpostiohjelmat lukevat viestejä palvelimelta.

Aihealue: Ei määritelty
Valo joka valaisee kohteen.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Hakemisto ja/tai järjestetty luettelo, jossa on ilmaistu, mistä jokin tieto tai dokumentti on löydettävissä, kuten asiahakemistossa tai aakkosellisessa hakemistossa.

Aihealue: Ei määritelty

Palvelimen asetuksissa määritelty tiedoston nimi kuten index.html ja default.html, jota selain hakee ensimmäiseksi. Jos sitä ei löydy, selain avaa koko hakemistopolun nähtäväksi.

Aihealue: Verkkosivut

Kelan tai muun yleisin johdinsilmukan kyky vastustaa sen läpi kulkevaa sähkövirran muutosta.

Induktanssin Sl-järjestelmän mukainen yksikkö on henry.

Myös suora johdin muodostaa ympärilleen magneettikentän, kun siinä kulkee sähkövirta. Siten kaikilla johtimilla on ainakin jonkin verran induktanssia.

Aihealue: Elektroniikka

Yöllä tapahtuvaa kuvausta. Kamera käyttää infrapunasäteilyä (lämpöä) kuvan nauhoittamiseen pimeässä, kun valoa ei ole. Joissain kameroissa on infrapunavaloa antava valaisin, jolloin kuvausetäisyys en yli kymmenen metriä.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Vuorovaikutteinen. Kun toimintoa käytetään, se vastaa tietyllä tavalla. Esimerkiksi hissin nappi on interaktiivinen, sitä painamalla hissi liikkuu.

Aihealue: Ei määritelty

Internet on tietoverkkojen ja yhdyskäytävien muodostama maailmanlaajuinen kokonaisuus, joka mahdollistaa yhteydessä olemisen ympäri maailmaa. Internet levisi yleiseen käyttöön tutkimus- ja yliopistopiireistä. Internet on nykyään edullinen ja tehokas digitaalinen jakelukanava. Internettiä käytetään erilaisilla sovelluksilla, yleisin on selain (verkkoselain, webbiselain).

Aihealue: Ei määritelty

Microsoftin valmistama web-selain.

Aihealue: Verkkosivut

Yrityksen sisällä toimiva tietojärjestelmä, joka perustuu web-teknologioihin, kuten HTTP ja HTML.

Aihealue: Verkkosivut
Valaisulaki joka kertoo valon määrän vähenemisestä etäisyyden neliöön.
Aihealue: Valokuvaus - Video

IP-osoite yksilöi jokaisen verkkoon yhdistetyn koneen.

Jokainen verkkoon kytketty laite tarvitsee IP-osoitteen toimiakseen.

IP-osoitteen avulla voidaan esimerkiksi jälijittää kone, josta on lähetetty epäilyttäviä viestejä tai ladattu laitonta materiaalia.

Aihealue: Verkkosivut

Lyhenne sanoista Internet Relay Chat. Ohjelmisto ja protokolla useiden käyttäjien välisiin keskusteluihin.

Aihealue: Ei määritelty

Standardi langattomaan tiedonsiirtoon käyttäen infrapunasäteilyä. IrDA-standardin mukaisia liitäntöjä ja lisälaitteita käytetään erityisesti liikuteltavissa laitteissa kuten matkapuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa, kameroissa, videokameroissa tai kämmentietokoneissa.

Yleisin IrDA:n käyttötarkoitus on kannettavan tietokoneen ja pöytäkoneen helppo yhdistäminen toisiinsa ilman johtoviidakkoa.

Aihealue: Tietotekniikka
Himmennin.
Aihealue: Valokuvaus - Video

(Integrated Services Digital Network) Laaja digitaalinen palveluverkko, jossa voidaan välittää samanaikaisesti puhetta, dataa ja videokuvaa pienemmällä kanavamäärällä kuin tavallisesti.

Aihealue: Ei määritelty

Kansainvälinen standardi filmin herkkyydelle. Mitä suurempi ISO-luku sitä herkempi filmi. ISO-arvo on säilynyt myös digitaalikameroissa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

(Information technology) Tietotekniikka.

Aihealue: Ei määritelty

Järjestelmäpiiri on lähinnä sulautetuissa järjestelmissä käytettävä integroitu piiri, joka joka sisältää yhdessä paketissa lähes koko järjestelmän vaatiman toiminnallisuuden, kuten suorittimen, signaaliprosessorin, näytönohjainpiirin, yms.

Aihealue: Elektroniikka

Oliopohjainen, tulkattava ohjelmointikieli, jolla tehdään mm. WWW-sivulle upotettuja pieniä ohjelmia, appletteja. Javalla tehdyt ohjelmat käännetään tavukoodiksi, joten se on täysin laiteriippumaton, jonka takia sitä käytetään paljon WWW-ohjelmoinnissa. Java voidaan myös tarvittaessa kääntää laitteistokohtaiseksi konekieleksi, jolloin se on huomattavasti nopeampaa.

Aihealue: Ei määritelty

Selaimessa suoritettava skriptauskieli, jolla voidaan toteuttaa yksinkertaisia dynaamisia elementtejä HTML-dokumentissa.

Aihealue: Verkkosivut
Säädin jolla säädetään nauhan nopeutta hitaasta nopeaksi (shuttle) sekä kuva kuvalta (jog) eteen ja taaksepäin.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Joint Photographic Experts Group. Webissä erityisesti suurikokoisiin ja värikkäisiin kuviin käytetty kuvien tallennusmuoto.

Kansainvälinen valokuvan tiedosto standardi. JPG on bittikarttakuva. Yleinen valokuvan pakkaustapa, joka on myös häviöllinen. Tästä syystä kannattaakin valokuvata RAW-tiedostoja, jos vain se on kameralla mahdollista.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Java Server Pages. Teknologia, jolla yhdistetään palvelimella suoritettavat Java-ohjelmat web-sivuille.

Aihealue: Verkkosivut

Jumpperi on pieni irrotettava kytkin, jollaisilla säädetään mm. tietokoneen emolevyn ja muiden piirilevyjen asetuksia.

Aihealue: Elektroniikka

Juottaminen on metallien liittämistä toisiinsa käyttäen liitoksessa metallia tai metalliseasto, jonka sulamispiste on alhaisempi kuin liitettävien materiaalien.

Suosituimmat juotusaineet ovat tina ja sinkki.

Menetelmää, jossa liitettävät aineet sulavat yhteen kutsutaan hitsaamiseksi.

Aihealue: Elektroniikka

Termin on lanseerannut IT-yritys Cisco.

Yhdistää niin esineet, asiat, prosessit, tiedon kuin ihmiset.

Lähellä teollista internetiä, mutta huomioi yritysten lisäksi, miten myös yksilöt ja kokonaiset yhteiskunnat voivat hyötyä uusista, teknologian mukaan tuomista mahdollisuuksista.

Toimii kattokäsitteenä niin teolliselle internetille kuin esineiden ja asioiden internetille.

Aihealue: Tietotekniikka

(Bandwidth) Tiedonsiirron nopeuden mitta.

Aihealue: Verkkosivut

Valonlähteen kirkkauden mittayksikkö.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Cardioid microphone. Mikrofonin suuntakuvio on ns. hertta, ts. se on herkin edessä sijaitseville äänilähteille.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Sähkökemiallinen pari elektrodi, jossa tapahtuu pelkistyminen.

Katodeja, joita käytetään kenttäemission avulla tyhjiössä, kutsutaan kylmäkatodeiksi. Kuumakatodit, joita kutsutaan usein myös hehkulangoiksi, ovat yleisimpiä.

Useimmat radiot ja televisiot 1970-luvulle saakka käyttivät kuumakatodielektroniputkia signaalin vahvistukseen ja käsittelyyn.

Aihealue: Elektroniikka

Toimii ihmisen ja tietokoneen välissä antaen käyttäjälle välineet ohjailla sovellusohjelmia ja käyttöjärjestelmää. kts. Graafinen käyttöliittymä.

Aihealue: Ei määritelty

(Access Privilegies) WWW-sivujen ylläpitäjä voi määrittää sivuilla oleville tiedostoille erilaisia käyttöoikeuksia, esim. tietylle sivulle saatetaan päästää vain tietyistä IP-osoitteista tulevia kävijöitä.

Aihealue: Verkkosivut

Yleisnimi tekniikoille, joilla pyritään rajoittamaan sitä, mitä tietokoneen tai muun vastaanottimen käyttäjä pystyy DRM-suojatulle datalle tekemään saadessaan käsiinsä tällaista dataa.

DRM-tekniikka saattaa asettaa rajoituksia esimerkiksi datan edelleenlähettämiselle, tallentamiselle ja kopioimiselle.

DRM-tekniikoiden sovellusalueita ovat muun muassa tekijänoikeuden alaisen musiikin, elokuvien ja tietokoneohjelmistojen kopioinnin esto sekä liikesalaisuuksien suojaaminen teollisuusvakoilulta.

Aihealue: Tietotekniikka

Kellotus-termillä tarkoitetaan laitteen kellotaajuuden kasvattamista (ylikellotus) tai pienentämistä (alikellotus).

Kellotaajuuden kasvattamisella saadaan laitteeseen parempi suorituskyky ja vasteajat pienenevät, mutta vastaavasti virrankulutus ja täten myös laitteen lämmöntuotto kasvavat suuremmaksi. Kasvaneen lämmöntuoton ongelmia saadaan yleensä kierrettyä parantamalla laitteen jäähdytysratkaisuja. Kellotaajuuden kasvattaminen ilman laitevalmistajan erillistä lupaa lopettaa yleensä laitteen takuun, joten jos laite hajoaa kellotuksen seurauksena, ei takuu korvaa laitetta. 

Kellotaajuuden pienentäminen vastaavasti heikentää suorituskykyä ja kasvattaa vasteaikoja. Tällöin laitteen virrankulutusta ja täten myös laitteen lämmöntuottoa saadaan laskettua normaaliin verrattuna.

Yleisimmin kellotus koskee suorittimia, näytönohjaimia ja muisteja. 

Aihealue: Ei määritelty

Absoluuttiseen nollapisteeseen perustuva lämpötila-asteikko. Valokuvauksessa kelvineinä kerrotut arvot ovat värilämpötiloja.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Puolet kuvan vaakasuorista linjoista, joita lomittamalla saadaan aikaan kokonainen TV-kuva. Yksi kuva koostuu kahdesta lomiteltujen linjojen kentästä.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Päävalo jolla valaistaan kohde yleensä kameran vierestä noin 45 asteen kulmassa ylhäältä.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Kamerassa jossa oleva kuvakenno vastaa kinofilmikameran filmiruudun kokoa 36 x 24mm. Tämä on se täyden kennon kamera

Aihealue: Valokuvaus - Video

metalliesineiden valmistustapa, jossa yleensä grafiitti- tai kuparielektrodilla siirretään materiaalia sähkön avulla öljyyn upotetusta metallikappaleesta.

Tämä työstömenetelmä on kehitetty 1940-luvulla Kipinätyöstöä käytetään paljon muovituotteille tarkoitettujen ruiskuvalukoneiden muottien valmistuksessa.

Aihealue: Elektroniikka

(Logging) Loggautua. Kirjautuminen tarkoittaa henkilön tunnistautumista tietyn tietokoneen tai palvelin palvelimen käyttäjäksi (ja tiedonsiirtoyhteyden muodostamista palvelimeen). Kirjautumiseen vaaditaan yleensä käyttäjätunnus ja salasana.

Aihealue: Verkkosivut

Prosessi / tekniikka, jolla pyritään vähentämään pitkien suljinaikojen tai suuren herkkyysarvon aiheuttamaa kohinaa. Tämä ominaisuus löytyy monista digitaalikameroista.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Sommittelussa huomiopiste pyritään sijoittamaan kuvan kolmanniksiin tai niiden leikkauspisteisiin.

Aihealue: Valokuvaus - Video

(Comment) Kommentit ovat koodin tekijän merkintöjä esim. HTML-koodin seassa. Kommentit selkeyttävät ja selittävät koodia, sekä tekijälle, että mahdollisille ulkopuolisille henkilölle.

Aihealue: Ei määritelty

Iso sähkömetallinen kytkin, joka on sähköisesti ohjattava.

Kontraktori on toiminnallisesti samanlainen kuin rele.

Releellä ja kontraktorilla on eroa yleensä vain kokoluokassa; kontraktorilla ohjattavat virrat ovar suurempia ja jännitteet korkeampia eli kontaktori on tarkoitettu kytkinlaitteeksi sähkölaitteen päävirtapiiriin, mutta rele ohjausvirtapiiriin.

Aihealue: Elektroniikka

Kirkkauden ja varjon suhde toisiinsa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Control-track. Elektronisia pulsseja videonauhan reunassa, yksi jokaista kuvaa kohden, jotka tallennetaan nauhoituksen aikana. Käytetään videonauhurin toistonopeuden säätämiseen ja nauhalaskurin toimintaan.

Aihealue: Valokuvaus - Video

tai konvertointi on jonkin sisällön tai tiedon muuttamista toiseen käyttötarkoitukseen tai toiseen tekniseen ympäristöön kelpaavaan muotoon.

Tietotekniikassa konvertointia tehdään yleensä siksi, että materiaalia saadaan katseltua tai toistettua jollain tietyllä laitteella, joka ei tue tiedon alkuperäistä muotoa (kuten mp3-soittimet, DVD-soittimet ja matkapuhelimet).

Konvertoinnin yhteydessä tietoa voidaan myös muokata, esimerkiksi lisätä tekstiä videoon tai normalisoida audioraita.

Aihealue: Ei määritelty

Jonkin palveluntarjoajan palvelu, jonka avulla käyttäjä voi tehdä itselleen yksinkertaisen kotisivun ilman HTML-ohjelmointitaitoa.

Aihealue: Verkkosivut

KPI eli Key Performance Indicator tarkoittaa yrityksen määrittämää tunnuslukua, joka kertoo yrityksen toiminnasta ja kannattavuudesta.

Aihealue: Ei määritelty

Henkilö, joka yrittää tunkeutua luvatta tietokoneeseen tai tietoverkkoon.

Aihealue: Ei määritelty

Pieni mikrofoni, joka voidaan sijoittaa huomaamattomasti esimerkiksi vaatteisiin.

Aihealue: Valokuvaus - Video

 Se, kuinka suurena kohde näkyy kuvassa. Kuvakokoja on esim. yleiskuva ja lähikuva.

Aihealue: Valokuvaus - Video
Laite jolla tallennetaan videokuvaa videonauhalle.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Lista jonka mukaan kuvaukset tehdään.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Erilaisten järjestelmien säätö- ja viestintätapahtumia tutkiva tiede.

Peruselementtejä ovat: Stimulaatio ulkomaailmasta, joka vaikuttaa sensoriin. Sen muokkaama syötetieto vaikuttaa päätöksentekoelimeen, jonka muokkaama ulostulotieto vaikuttaa vaikutuselimeen, efektoriin ja efektorin vaikutus muokkaa (stimuloi) ulkomaailmaa sekä palautesilmukka vaikutuksesta input-tietoo.

Palautesilmukka mahdollistaa tavoitteellisen toiminna eli säädön.

Aihealue: Tietotekniikka

Käytetään elektronisten laitteiden varoitusvalona ym.

Aihealue: Valokuvaus - Video

laajakaista, engl. broadband, Tiedonsiirtoyhteys, joka mahdollistaa tietoverkoissa olevan aineiston ja palvelujen käytön vaivattomasti. Käytettykä tekniikoita esim. ADSL, kaapeliyhteys ja valokuitu.

Aihealue: Tietotekniikka

Lämpökartta on graafinen presentaatio datasta, jossa yksittäiset arvot näytetään taulukossa erilaisin värein.

Tällä tekniikalla voidaan optimoida erilaisia asioita, kuten mainosten paikkoja ja tärkeitä asioita, haluaa asiakkaiden näkevän.

Aihealue: Verkkosivut

LAN eli Local Area Network (lähiverkko) on pienellä alueella toteutettua tietoliikenneverkkoa, jonka kautta eri laitteet voivat kommunikoida keskenään. 

LAN-termi ei kerro suoraan miten lähiverkko on toteutettu, mutta yleensä LAN:illa tarkoitetaan verkkokaapeleilla toteutettua ratkaisua. LAN-termiä voi kuitenkin käyttää myös langattomista lähiverkoista tai näitä molempia käyttävästä verkosta.

Lähiverkossa olevat laitteet voivat kommunikoida keskenään ja tämän lisäksi lähiverkosta voi olla myös pääsy internetiin, joten LAN ei tarkoita pelkästään ulkomaailmalta suljettua verkkoa. 

Tietokoneiden lisäksi esim. verkkolevyt, tulostimet, mediasoittimet ja pelikonsolit osaavat hyödyntää lähiverkkoa ja myös internetiä.

Aihealue: Ei määritelty

Laskeutumissivu tai saapumissivu on sivu, jolle kävijä ohjataan klikattuaan hakukoneessa tai sosiaalisen median palvelussa olevaa mainosta.

Laskeutumissivulla viitataan tarkoitustaan varten suuniteltuun sivuun, jolle käyttäjä ohjataan.

Aihealue: Verkkosivut

Tiedostojen tallentaminen internetistä omalle koneelle.

Aihealue: Verkkosivut

Digikameroissa yleisesti oleva nestekidenäyttö. Läpinäkyvien polarisoivien tasojen nestekideliuokseen kohdistetaan sähkövirta.

Sähkö muuttaa kiteiden suuntaa siten, että ne joko päästävät valon läpi tai pysäyttävät sen.

Aihealue: Valokuvaus - Video
Objektiivi. Linssijärjestelmä jolla saadaan muodostettua kuva esimerkiksi kameran kuvakennolle.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Sähköpostiviestin mukana lähetettävä erillinen tiedosto.

Aihealue: Verkkosivut
Liitin jolla kytketään ääni- tai kuvasignaali toiseen tallentimeen.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Ääni nauhoitetaan nauhan kulkusuunnan suuntaisesti (VHS-järjestelmä). Taajuustoisto on heikompi kuin vertikaaliääniraidalla, mutta on editoitavissa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Valo- ja videokuvauksessa esiintyvä ilmiö, joka ilmenee kuvassa peräkkäisinä, erivärisinä renkaina tai käytettävän objektiivin himmentimen aukon muotoisina monikulmioina.

Ilmiö johtuu usein lasilinssinhuonolaatuisesta pinnoitteesta, johon osuessaan osa valosta taittuu epäsuorasti eteenpäin seuraavalle linssille, mikä aiheuttaa vääristymän.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Linux on ilmainen avoin lähdekoodinen käyttöjärjestelmä, jota pääasiassa käytetään servereissä, super tietokoneissa, isoissa julkisissa paikoissa kuten lentokentillä tai ihan peruskäytössä ja koodaustöissä.

 

Aihealue: Tietotekniikka

Tietokonegrafiikalla lisättyjä kuvia, ääniä ja muuta dataa lisätään "pelimaailmaan" reaalimaailmaan usean kameran kautta, joka lisätään digitaalisena kuvana lasiruuduille.

Yksi tunnetuista esimerkeistä on Pokemon Go! Mutta tekniikkaa voi käyttää paljon muuhunkin.

Esimerkiksi Ikealla lisätyn todellisuuden tekniiikkaa käytetään sovelluksessa, jossa voidaan katsoa ruudulta, mahtuuko vaikka sohva olohuoneeseesi.

Aihealue: Tietotekniikka

Linssitön rengas tai putki joka laitetaan kamerarungon ja objektiivin väliin. Loittorenkaan avulla objektiivi tarkentaa lähemmäksi, mutta ei enää äärettömään.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Sovelluksen tai palvelun sovittaminen tietylle kieli- tai kulttuurialueelle, joka sisältää enemmän kuin suoran kännöksen.

Esimerkiksi suomen kielessä desimaalierottimena on pilkku ja yksiköinä SI-järjestelmä, kun taas Yhdysvalloissa erottimena on piste ja brittiläiset yksiköt (tuuma, jalka, gallona,...).

Aihealue: Ei määritelty

Valaistuksen mittäyksikkö, joka on johdettu lumenista. Yksi luksi on yksi lumen yhtä neliömetriä kohden eli yhden metrin etäisyydellä kohteesta olevasta yhden kandelan välonlähteestä kohteeseen osuva valo.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Valonlähteen lähettämän valon mittayksikkö, johdettu kandelasta.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Kokonaan tekstipohjainen web-selain.

Aihealue: Ei määritelty

Erilaisten järjestelmien, koneiden, laitteiden ja niihin yhdistettyjen sensorien välistä älykästä kommunikointi.

M2M  ja IoT sekoitetaan usein keskenään, mutta erona on, että M2M:n kohdalla laitteiden välinen keskustelu ei edellytä välttämättä internet-yhteyttä toisin kuin IoT:ssä.

M2M toimii IoT:n ja teollisen internetin alakäsitteenä.

Aihealue: Tietotekniikka
Voimakkaasti suurennettu lähikuva.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Menetelmä jolla äänisignaali tallennetaan nauhalle.

Aihealue: Valokuvaus - Video

(Metropolitan Area Network) MAN-verkko sisältää yhden tai useampia LAN-verkkoja. Ne ovat esim. kaupungin alueella olevien verkkojen muodostamia kokonaisuuksia.

Aihealue: Ei määritelty

Merkkauskieli. Rakenteellinen tapa kuvata dokumenttia niin, että se voidaan lukea lähes millä tahansa laitteistolla. Merkkauskielellä kerrotaan mikä osa tekstistä on leipätekstiä, mikä on otsikko, missä on kuva jne. Esimerkiksi HTML ja XML.

Aihealue: Verkkosivut
Otos joka näyttää koko tapahtumapaikan yhdellä otoksella. Lisäotoksia tähän lisätään editoitaessa.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Informaation tallennusväline ja jakelumuoto.

Aihealue: Ei määritelty

"Tietoa tiedosta". Kertoo olennaisia, mutta sisällöstä erotettuja asioita varsinaisesta sisällöstä, esimerkiksi sen kielen ja sen päiväyksen.

Aihealue: Verkkosivut

Edge on Microsoftin verkkoselain, joka korvasi Explorerin Windows 10:ssä.

Edgeä myydään nopeana ja helppokäyttöisenä selaimena, joka on asennettu jokainseen windows 10 koneeseen.

Edgeä on hyvä käyttää erilaisilla kannettavilla akunsäästöön, ja on käytännöllinen jos et välitä sen tietävän kaikesta mitä teet.

 

Aihealue: Verkkosivut
Otos jolla suunnataan huomio johonkin yleiskuvassa esiteltyyn kohteeseen.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Laite jolla ääni muunnetaan sähköiseksi signaaliksi.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Mikropiiri, jossa on prosessori ja joitain muisti- ja liityntälohkoja.

Käytetään sulatetuissa järjestelmissä, eli melkeinpä kaikissa taskulamppua monimutkaisemmissa elektroniikkalaitteissa.

Esimerkiksi television, pesukoneen, mikroaaltouunin ja digitaalisen lämpömittarin ohjaustoiminnot ovat usein mikro-ohjaimella toteutettuja.

Kyseessä on siis pieni tietokone, joka ei välttämättä tarvitse muuta kuin virtalähteen toimiakseen.

Aihealue: Elektroniikka

Mikropiiri eli integroitu piiri on puolijohdekomponentti, johon on integroitu suuri määrä aktiivisia ja usein myös passiivisia elektronisia komponentteja.

Tyypillisiä mikropiirejä ovat erilaiset vahvistimet, digitaalipiirit, elektoroniset muistit ja sovelluskohtaiset mikropiirit , jotka on suunniteltu tiettyyn tarkoitukseen yhden laitevalmistajan tarpeisiin, esimerkiksi kännykän keskeiseksi osaksi.

Aihealue: Elektroniikka

Suoritin, joka on integroitu yhdelle mikropiirille. Mikropiiri on puolijohdemateriaalia, esim. piitä, ja piirille voidaan integroida jopa miljoonia transistoreita.

Piirille integroitujen transistorien määrä on kasvanut nopeasti.

Aihealue: Elektroniikka

Laite jolla yhdistetään useampia ääni- tai kuvasignaaleja.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Multipurpose Internet Mail Extension. Protokolla, jonka avulla voidaan lähettää binäärimuotoisia tietostoja verkon yli.

Aihealue: Ei määritelty

Tiedoston tyyppiä kuvaava mediatyyppi. Esimerkiksi text/html HTML-dokumenteille ja image/jpeg JPEG-kuville.

Aihealue: Ei määritelty

Mittauksen suhteellinen asteikko, joka kertoo johdonmukaisesti värimuutoksen yksikköä kohden. Se määritetään kertomalla värilämpötilan käänteisluku 1 000 000:lla.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Peilipalvelin. "Peilaa" eli kopioi toisen web-palvelimen sisällön jakaakseen sitä oman alueensa tietokoneille. Peilipalvelimet vähentävät Internetin ruuhkia.

Aihealue: Verkkosivut

(Modem) Käyttäjän tietokoneeseen liitetty laite, jonka avulla digitaalista dataa voi lähettää analogista väylää kuten puhelinlinjaa pitkin.

Aihealue: Ei määritelty

Tarkoittaa vuorottelevien vaaleiden ja tummien raitojen tai värien kuviota, joka aiheutuu kahden tai useamman päällekkäin asetellun, erivaiheisen, -suuntaisen tai -taajuisen kuvion interferenssistä.

Aihealue: Valokuvaus - Video

NCSA:n (National Center for Supercomputing Applications) luoma ensimmäinen selain, joka oli pitkään selainten standardi.

Aihealue: Verkkosivut

(MPEG-1 Audio Layer III) äänen (musiikin) pakkaustekniikka, jolla tiedoston kokoa voidaan pienentää noin kymmenesosaan alkuperäisestä. Pakkaamisessa poistetaan äänitiedostosta ns. kerrannaistaajuudet, joita ihmiskorva ei kuule.

Aihealue: Ei määritelty

(Moving Pictures Expert Group) Videokuvan pakkausmuoto.

Aihealue: Ei määritelty

MTF-käyrä eli Modulation Transfer Function kertoo jotain objektiivin laadusta kuten terävyydestä ja kontrastista linssin keskellä sekä reunoilla.

Aihealue: Valokuvaus - Video

 

Ääninauhoitusjärjestelmä jossa voidaan samanaikaisesti nauhoittaa useita (24, 36, 48) ääniraitaa yhdessä tai erikseen.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Periaatteessa sana tarkoittaa aineistoa, joka koostuu kahdesta tai useammasta viestinnän muodosta kuten tekstistä, grafiikasta, kuvasta ja äänestä siten, ettei niistä yksikään ole määriteltävissä ensisijaiseksi. Käytännössä multimedialla tarkoitetaan jotain, jossa on ainakin kuvaa mukana. Mainoskielessä esim. multimediamikro ei yleensä tarkoita muuta kuin, että laitteessa on mukana CD -ROM -laite ja äänikortti.

Aihealue: Ei määritelty

Minimum Viable Product (MVP) on uuden tuotteen pienin mahdollinen versio, jolla voidaan kerätä maksimaalinen määrä oppia asiakkailta.

MVP:n tavoitteena ei ole välttämättä rakentaa valmista tuotetta tai edes prototyyppiä, vaan versio, jolla päästään testaamaan tuotteen ns. markkinayhteensopivuutta.

MVP:n ei tarvitse edes olla toimiva ohjelmisto, vaan se voi olla vaikkapa web-muotoinen rautalankamalli tai video, joka kuvaa uuden tuotteen toimintaa riittävissä määrin.

Verkkopalvelukehityksessä MVP mielelletään kuitenkin puhekielessä usein toimivan ohjelmiston ensimmäiseksi julkaisuversioksi.

Aihealue: Tietotekniikka

Tehokas ja yksinkertainen tietokantaohjelmisto.

Aihealue: Ei määritelty

Liitin jonka sisään urosliittimen piikit työnnetään.

Aihealue: Elektroniikka

Tekniikka, jolla valmistetaan nanometrin mittakaavassa rakenteita siten, että muodostunut uusi rakenne tuottaa jonkun uuden suunnittellun ominaisuuden tai toiminnon. Yksi nanometri on vain miljoonaosa millimetristä. Atomin koko on noin 0,1 nm.

Nykyisin elektroniikassa hyödynnetään molekyylitason teknologiaa laajasti. Elektroniikassa esimerkiksi tietokoneiden kiintolevyhen lukupäissä ja tietokonesiruissa on nykyään useita osia, joiden toiminta perustuu nanoteknologiaan.

Aihealue: Tietotekniikka

Yksittäinen näppäin tai näppäinyhdistelmä, jolla saa tehtyä halutun toiminnon.

Ctrl-A valitsee kaiken tekstin kirjoitettaessa ja Ctrl-C kopioi sen leikepöydälle. Edelleen Ctrl-V liittää tekstin.

Komentojen käyttäminen nopeuttaa ja helpoittaa työskentelyä tietokoneella ja on aina opettelun arvoinen.

Aihealue: Ei määritelty

NAS on tallennusjärjestelmä, joka jakaa tiedostoja verkossa yhteiskäyttöön. Palvelin on kytketty suoraan tietoverkkoon, eikä tietokoneeseen kuten kiintolevyjä.

Sisäisesti NAS sisältää sulautetun palvelimen ja kiintolevyjä, usein RAID-tekniikkaa hyväksi käyttäen.

NAS-palvelin huolehtii käyttäjien autentikoinnista ja tiedostojen lukituksesta. NAS-palvelimet jakavat tiedostoja TCP/IP-verkkoissa NFS ja CIFS -protokollilla.

Aihealue: Ei määritelty

Harmaa suodatin, joka asetetaan objektiivin eteen. Vähentää vallitsevaa valoa, joka mahdollistaa pitempien valotusaikojen käytön. Salamakuvauksessa ND-suodatin helpottaa salamavalon yhdistämistä kirkkaassa päivänvalossa ja mahdollistaa suurien aukkojen käytön yhdessä salaman kanssa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Internetin käyttöä koskeva kokoelma ohjeita ja sääntöjä.

Aihealue: Ei määritelty

Ensimmäisen kaupallisesti menestyneen web-selaimen toteuttanut yritys. Nykyään myös saman yrityksen selaimen nimi.

Aihealue: Verkkosivut

Verkkojärjestelmä, jonka osat on liitetty toisiinsa kaapelilla tai puhelinverkon välityksellä lähi- ja etäyhteyksien sekä tiedonvaihdon (puhe, videokuva, data jne.) mahdollistamiseksi.

Aihealue: Ei määritelty

Aloitteleva Internetin käyttäjä, joka ei osaa lukea esim. FAQ-tiedostoja ilman eri kehoitusta.

Aihealue: Ei määritelty
Nikkeli-kadmium akku. Ladattava akkutyyppi jonka latauskyky pienenee ajan mittaan. Tätä ominaisuutta voidaan vähentää käyttämällä akut tyhjiksi ja lataamalla ne aina täyteen. Yksi NiCad-kenno varautuu n. 1.2 Volttiin.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Laitteen palauttaminen tehdasasetuksille ja joskus myös kaikkien tietojen poistaminen laitteesta.

Jos tiedot ovat tallessa yhdessä tai useammassa pilvipalveluksessa, saadaan tiedot käyttöön nollauksen jälkeen yksinkertaisesti takaisin.

Nollaus poistaa suurella todennäköisyydellä haittaohjelmat.

Aihealue: Ei määritelty

Tietokoneen ja internetin kiihkeä käyttäjä, joka on kiinnostunut vaalimaan verkon idealistista puhdasoppisuutta.

Aihealue: Ei määritelty

Liikkuvan kuvan lähtösignaaleja. NTSC on käytössä Japanissa, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Koreassa. PAL on käytössä Euroopassa ja Kiinassa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Kameran päässä oleva monen linssin monimutkainen yhdistelmä, jonka läpi kuva valo kulkee.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Tila, jolloin käyttäjä ei ole yhteydessä verkkoon.

Aihealue: Ei määritelty

Tietokoneohjelmisto on useista tohjelmista, niiden käyttämisestä tiedostoista ja nihiin liittyvästä dokumentaatiosta muodostuva kokonaisuus.

Ohjelmistoja ovat esimerkiksi niin tavalliset toimisto-ohjelmistot ja videopelit kuin kokonaiset käyttöjärjestelmätkin. Usein termejä ohjelma ja ohjelmisto käytetään sekaisin sekä toistensa synonyymeina.

Aihealue: Tietotekniikka

Formaaleja kieliä, joita ohjelmoijat käyttävät ohjelmointiin.
ohjalmointikielell' tehdystä lähdekoodista tuotetaan tietokoneen ymmärtämää konekieltä. Koneen ymmärtämää binääriä voidaan tehdä välikielen kautta.

Aihealue: Tietotekniikka

Yksi sähköopin peruslaeista on keksijänsä mukaan nimeltään Ohmin laki. Ohmin lain mukaan johtimessa kulkeva sähkövirta on sitä suurempi, mitä suurempi jännite johtimen päiden välillä vaikuttaa: U = R x I.

Aihealue: Elektroniikka

Kahden sähköjohtimen välitön kosketus tilanteessa, jossa niiden ei olisi tarkoitus muodostaa sähköä johtavaa kytkentää sähkölaitteen toimimiseksi.

Kyseessä on elektronisen piirin tilanne, jossa kaksi eri potentissa olevaa pistettä kytkeytyvät yhteen pieni-impedanssisen kuorman kautta. Oikosulusta seuraa, että virtaa rajoittaa ainoastaan se piirin osa, jonka läpi oikosulkuvirta kulkee

Aihealue: Elektroniikka
Ympyräsuuntakuvioinen mikrofoni.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Reaaliaikainen yhteys verkkoon. Esim. kiinteä Internet-yhteys.

Aihealue: Verkkosivut

Norjalainen internet-selain.

Aihealue: Verkkosivut

Elektroniikan komponentti, joka vahvistaa kahden sisääntulonsa välistä jännite-eroa tietyllä vahvistuskertoimella.

Komponentissa on viisi napaa: kaksi sisääntuloa, käyttösähkön navat ja ulostulonapa. Tyypillisesti operaatiovahvistinta käytetään vahvistamaan analogisia signaaleja, kuten äänisignaalia tai antureilta tulevaa mittaustietoa. Ideaalisen operaatiovahvistimen vahvistus on ääretön. Käytännössä vahvistus ei ole ääretön, vaan esimerkiksi LM358-operaatiovahvistimessa vahvistus on 100 000 -kertainen

Aihealue: Elektroniikka

(Pointer) Tietoihin upotettu osoite (URL), joka määrittää toisessa tietueessa tai tiedostossa olevien tietojen sijainnin. Hyperlinkki on osoitin.

Aihealue: Verkkosivut

 

Nauhan pinnalla olevat metallioksidihiukkaset, joihin signaali tallennetaan.

Aihealue: Valokuvaus - Video

(Peer-to-peer) Yhteystyyppi jossa liikennöidään suoraan kahden IP:n välilllä, ilman keskusserveriä. Sovelluksia ovat mm. erilaiset tiedostonjako-ohjelmat ja VoIP.

Aihealue: Ei määritelty

Merkkipohjainen TELNET-protokollaa käyttävä yhteys tietokoneesta toiseen. Toista tietokonetta voi käyttää verkon yli olematta itse paikanpäällä pääteyhteyden avulla.

Aihealue: Ei määritelty

Sivu. World Wide Webissä oleva hypermedia-asiakirja.

Aihealue: Verkkosivut

(Packet) Verkossa liikkuvia pilkottuja datan osia kutsutaan paketeiksi.

Aihealue: Ei määritelty

(Compression/Decompression) Lähes mikä tahansa tiedosto sekä myös useita tiedostoja voidaan pakata yhdeksi käyttämällä esim. WinZip -ohjelmaa. Pakkaamisen myötä tiedoston koko pienenee. Jotta pakattua tiedostoa voi käyttää, pitää se ensin purkaa.

Aihealue: Ei määritelty

Pakkausohjelma on tietokoneohjelma, joka tiivistää tietoa pienempään tilaan. Pienemmästä tiedostokoosta on etua etenkin internetissä, sillä tiedoestot siirtyvät nopeammin ja vievät vähemään siirtokaistaa.

Tietoaineksen tiivistäminen on mahdollista, koska lähes kaikki tallennettava informaatio on tilastollisesti redundanttia eli se sisältää vähemmän todellista informaatiota kuin sen kuvaamiseen on käytetty. Useimmissa merkistöissä, kuten ASCIIssa, jokainen kirjain kuvataan samalla bittimäärällä.

Aihealue: Tietotekniikka
Phase Alteration Line. TV-järjestelmä jota käytetään Länsi-Euroopassa (lukuunottamatta Ranskaa).
Aihealue: Valokuvaus - Video

(Firewall) Erillinen laite tai ohjelmisto, joka estää luvattomien käyttäjien pääsyn verkkoon tai palvelimeen.

Aihealue: Ei määritelty

Palvelin, serveri, engl. server, Tietokone, joka tarjoaa tietoverkossa palveluja muille tietokoneille. Palvelimessa on palvelinkäyttöjärjestelmä, esim. linux, windows server tai osx server.

Aihealue: Ei määritelty
Jalustanosa joka mahdollistaa kameran panoroinnin ja tilttaamisen..
Aihealue: Valokuvaus - Video
Käännetään kameraa horisontaalisesti, luodaan panoraamamainen otos.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Lisämääritys. Esim. tietokoneohjelman olennainen muuttuja, jonka arvoja muuttelemalla saadaan aikaan erilaisia vaihtoehtoja.

Aihealue: Ei määritelty

Parsinta, parserointi. Tekniikka, jolla dokumentista ajetaan ohjelmalliset käskyt ennen sen lähettämistä selaimelle.

Aihealue: Ei määritelty
Eräs digitaalinen äänentallennusjärjestelmä - ääni tallennetaan kuvasignaalin joukkoon.
Aihealue: Valokuvaus - Video

PDA:lla tarkoitetaan kämmentietokonetta. PDA-laite on kämmenellä pidettävä hyvin pieni kannettava "tietokone".

PDA:ssa on yleensä pystysuunnassa oleva näyttö ja sitä voi esim käyttää osoitinkynällä. PDA-laitetta tai kämmentietokonetta voi käyttää mm sähköisenä kalenterina ja muistikirjana, ääninauhurina ja musiikkisoittimena sekä matkapuhelimen tai langattoman lähiverkon avulla myös sähköpostin lukuun ja muuhun Internetin käyttöön.

PDA-laitteet ovat suosituimpia USA:ssa kun esim Euroopassa. PDA-valmistajia ovat mm Palm, Treo, HP iPAQ ja Tungsten. Älypuhelimet ja PDA-laitteet ovat kilpailevia tuotteita joissa on hyvin samoja ominaisuuksia. PDA:ssa näyttö on usein suurempi kun älypuhelimissa.

Aihealue: Ei määritelty

Adoben kehittämän yleinen asiakirjojen esittämisohjelma. Ohjelmaa voi käyttää myös hienosti kuvien esittämiseen.

Ohjelmalla voit helposti tehdä esimerkiksi portfolion ja lähettää sen sitten sähköpostitse haluamillesi tahoille.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Internet-sähköpostiohjelma SLIP/PPP- tai kiinteälle yhteydelle.

Aihealue: Ei määritelty

Kolmiulotteisuuden vaikutelma kaksiulotteisessa kuvassa. Perspektiivi vaikuttaa mm. kohteiden väliseen etäisyyteen ja suhteelliseen liikkeeseen kuvassa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

(Pretty Good Privacy) Salakirjoitusohjelma, joka mahdollistaa mm. sähköpostien lähettämisen salattuina.

Aihealue: Ei määritelty
Valaisin jonka värilämpötila on usein 3,2OO-3,4OOK.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Hypertext preprosessor. Erityisesti webiä varten luotu palvelinpuolen ohjelmointikieli, jolla voidaan lisätä dynaamista sisältöä sivulle suoraan HTML-koodin seasta.

Aihealue: Ei määritelty

Piirilevy yhdistää elektroniikkalaitteissa komponentit toisiinsa ilman erillisiä johtimia ja toimii samalla niiden kiinnitysalustana.

Yleisin piirilevy on lasikuitivahvisteineen muovilevyyn epoksiliimalla kiinnitetty kuparifolio.

Kytkentäkuvio muodostetaan poistamalla ylimääräinen folio kemiallisella syövytyksellä eli etsauksella.

Aihealue: Elektroniikka

Tietokoneohjelma, joka sallii reaaliaikaisen sanallisen, äänellisen ja/tai kuvallisen viestinnän kahden tai useamman ihmisen välillä verkossa.

Pikaviestin on asiakasohjelma, jossa molemmat asiakkaat näkevät toisen lähettämät viestit reaaliajassa.

Yleisiä nykyajan pikaviestin-ohjelmia ovat Skype, Discord, Slack, Facetime.

Aihealue: Ei määritelty

Pilvipalvelu (Cloud Service) on yleistermi internet-verkon kautta käytettävissä olevasta ohjelmistopalvelusta.

Pilvipalvelu on kielikuva, koska se esitetään usein pilven muotoisena esityksissä.

Aiemmin ohjelmistoja myytiin pääasiallisesti lokaaleina ohjelmistolisensseinä,

pilvipalvelun tavallisin kaupallistapa on ohjelmistovuokraus.

Aihealue: Tietotekniikka

Tuntemamme Internetin pinnan alla sijaitseva indeksoimaton verkkomaailma täynnä nettisivuja, jotka toimivat täyden anonymiteetin suojassa.

Tämä osio ei tule esille tavallisilla hakumoottoreilla kuten Google, ja siksi on paikka, jossa on paljon laitonta ja epämoraalista aineistoa.

Aihealue: Tietotekniikka

(Packet InterNet Groper) Yhteyksien testaamiseen käytettävä verkkotyökalu.

Aihealue: Ei määritelty
Pienin yksikkö joka voidaan tallentaa esimerkiksi CCD-kennolla.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Picture element. Pikseli, kuvapiste. Pienin mahdollinen elementti, joka voidaan esittää monitorilla.

Aihealue: Ei määritelty

Ohjelmanen, joka liitetään selaimeen saadakseen jonkin tietyn toiminnon käyttöön. Esimerkiksi Macromedia Flash.

Aihealue: Ei määritelty

(Portable Network Graphics) Patenteista riippumaton kuvaformaatti. Pakkautuva tiedostomuoto web-grafiikoille. Pakkaa kuvadataa paremmin kuin GIF-formaatti.

Aihealue: Ei määritelty

PNG on häviötön bittigrafiikan tiedostomuoto. Sen yleisen käyttö tarkoitus on korvata gif-tiedostomuoto. Se on isompi kooltaan kuin gif-tiedostot, mutta kuitenkin ne ovat pieni kokoisia. Joten soveltuvat siten hyvin nykyään Internettiin. Varsinkin, kun Internet yhteydet kaiken aikaa nopeutuvat. PNG-tiedosto mahdollistaa muun muassa liukuvärien käyttämisen. Lisäksi siihen ei tule ikäviä teräviä reunoja, kuten niin usein tulee gif-tiedostomuodossa oleviin kuviin.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Äänityksessä käytettävä vanhan signaalin poistamiseen käytettävä laite.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Polarisaatiosuodattimella kuvista voi poistaa heijastuksia. Kiertämällä polarisaatiosuodatinta vaikutetaan eri suunnasta tulevan valon pääsyyn kennolle. Näin saadaan vähennettyä heijastusta vedestä, tummennettua taivasta tai puiden lehvästöä.

Aihealue: Valokuvaus - Video

(Path) Polku osoittaa tiedoston sijainnin hakemistorakenteessa. Hakemistonimet erotetaan /-merkillä (esim. Unix, Linux, *BSD) tai \-merkillä (Windows).

Aihealue: Ei määritelty

Objektiivin polttoväli on polttopisteen ja kameran etsimen välinen etäisyys millimetreinä. Pienellä polttovälillä kuvaan saa laajan alueen läheltä (laajakulma) ja suurella polttovälillä kaukana olevat kohteet saa näkymään suurena (kauko- eli teleobjektiivi). 

Objektiivissa voi olla kiinteä polttoväli, eli polttoväli on aina sama, tai zoom-objektiivi, jolloin objektiivin polttoväliä voi muuttaa eli zoomata.

Aihealue: Valokuvaus - Video
CCD-kennon ja objektiivin optisen keskipiseen etäisyys millimetreissä, kun objektiivi on tarkennettu kaukaiseen kohteeseen.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Pop-Up on uuteen pieneen selainikkunaan avautuva mainostila, joka avautuu automaattisesti varsinaisen kohdesivun latauksen yhteydessä.

Aihealue: Ei määritelty

(Post Office Protocol 3) Vanhin sähköpostinlukemiseen tarkoitettu protokolla. Se kopioi viestitpalvelimelta koneelle, josta yhteys on otettu. Samalla viestit tuhoutuvat palvelimelta, jollei sähköpostiohjelman asetuksista ole muuta määrätty.

Aihealue: Ei määritelty

Sivusto, johon on koottu mm. hyödyllisiä linkkejä ja uutisia. Portaali tarjoaa usein palveluja kuten verkkokauppauutisia tai sähköpostin.

Aihealue: Ei määritelty

Palvelimen käyttämä liittymä ulkomaailmaan. Tietokoneessa voi olla monia palvelinohjelmia, joilla jokaisella on oma numeroitu porttinsa. Tietty palvelin valitaan valitsemalla yhteys sen käyttämään porttiin.

Aihealue: Ei määritelty

Sähköpostin varassa toimiva keskustelupalvelu.

Aihealue: Ei määritelty

(Point to Point Protocol) Internet-puhelinverkkoyhteys, jossa käytetään TCP/IP -protokollaa. Hieman nopeampi kuin SLIP.

Aihealue: Ei määritelty

 

Toiminto joka mahdollistaa kahden editointinauhurin tahdistua toistensa kanssa mahdollistaen häiriöttömän leikkaussauman.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Tietoliikenneyhteyskäytäntö, jota käytetään tietokoneiden välisessä tiedonsiirrossa.

Aihealue: Ei määritelty

Palvelimen välimuisti, johon WWW-sivut tallentuvat automaattisesti.

Aihealue: Ei määritelty

PSD on Adobe Photoshopin oma tiedostomuoto ja ainut tiedosto, joka tukee kaikkia Photoshopin ominaisuuksia. Siihen tallentuvat muun muassa kaikki Photoshopissa tehdyt tasot ja säädöt.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Määrite, joka tarkoittaa sitä, että ohjelma tai muu aineisto on tekijän luvalla vapaasti kopioitavissa.

Aihealue: Ei määritelty

Materiaali, joka johtaa sähköä paremmin kuin eriste, mutta huonommin kuin metallit.

Se on materiaali, jonka velenssivyön ja johtavuusvyön välinen energiaero on huomattavasti pienempi kuin eristeillä, mikä helpottaa elektronin siirtymistä vyöltä toiselle.

Puolijohteita ovat puolimetalleiksi luokitellut alkuaineet ja useat niitä sisältävät yhdisteet. Teknisesti tärkeimmät puolijohteet ovat Pii, gernium sekä jaksollisen järjestelmän III ja V ryhmän alkuaineiden yhdisteet (III-V -puolijohteet) kuten galliumarsenidi.

Aihealue: Elektroniikka

Quottauksella tarkoitetaan esim. Netnewsissa tai sähköpostissa siteerausta edeltäviin viesteihin. Quottauksen tarkoituksena on käsiteltävässä aiheessa pysyminen.

Aihealue: Ei määritelty

Radiotaajuus, jolla voidaan lähettää TV-, video- tai äänisignaali vastaanottimelle.

Aihealue: Valokuvaus - Video
Langaton mikrofoni. Mikrofoniin on kiinnitetty pieni radiolähetin. Vastaanotin sijoitetaan videokameraan.
Aihealue: Valokuvaus - Video

tekniikka, jolla tietokoneiden vikasietoisuutta ja/tai nopeutta kasvatetaan käyttämällä useita erillisiä kiintolevyjä, jotka yhdistetään yhdeksi loogiseksi levyksi. RAID-tekniikkaa käytetään etenkin siellä, missä levyjen vasteajat tai virheettömyys ovat tärkeitä, kuten levy- ja tietokantapalvelimissa.

Aihealue: Ei määritelty

RAM eli Random Access Memory on nopeaa muistia joka tyhjenee, kun laite sammutetaan.

Käyttöjärjestelmä ja ohjelmat vaativat RAM-muistia toimitakseen oikein, koska kiintolevy ja SSD ovat liian hitaita lataamaan kaiken ajoissa, kuten suurien mallien lataus.

Aihealue: Elektroniikka

Digitaalinen negatiivi. RAW-tiedostossa on enemmän värisävyjä kuin tavallisessa 8 bittin värikanavista koostuvissa kuvissa. RAW-tiedoston valotusta voi säätää useamman aukon verran kuvankäsittelyssä, ilman että sitä edes kunnolla huomaa. Tiedostoon tallentuu myös paljon muita tietoja, kuten aukkoarvot. Itse kuvaan nykyään ainostaan RAW-tiedostoja.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Tarkoittaa sitä, että videokuvaa lähetetään verkossa suorana lähetyksenä katsojalle suoratoistopalvelun kautta. Useat suositut sosiaalisen median sivustot, kuten Facebook, Instagram ja Youtube ovat ottaneet käyttöönsä reaaliaikaisen suoratoiston mahdollisuuden.

Livestriimaus on hyvin suosittua tietokonepelaajien keskuudessa, esimerkiksi  Twitch kerää päivittäin yli 15 miljoonaa kävijää.

Aihealue: Tietotekniikka
Otos jossa kohtaukseen lisätään reaktio johonkin tapahtumaan.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Reaali- eli tosiaikainen. Viiveetöntä tiedonsiirtoa.

Aihealue: Ei määritelty

Windows rekisterieditor (regedit) on WIndowsin graafinen työkalu, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella ja/tai muokata Windowsin rekisteriä.

 

Aihealue: Ei määritelty

Paikallisen lähiverkon Internetiin yhdistävä laite. Löytyy myös Internetin solmukohdista.

Aihealue: Ei määritelty

Salamalaite, jossa on keskellä reikä kameran objektiiville. Rengassalama tuottaa varjottomia valokuvia. Itse käytän rengassalamaa etenkin makrokuvauksessa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Digitaalisen kuvatiedoston yksityiskohtien määrä, joka ilmoitetaan pikseleinä esim. 2000 x 3000 = 6MP.

Resoluutio kertoo, kuinka monta pikseliä kuvassa on yhdellä tuumalla.

Aihealue: Valokuvaus - Video

ROI eli sijoitetun pääoman tuottoaste on luku, jolla mitataan sijoitetun pääoman tuottoa.

Maksetussa mainonnassa sijoitetulla pääomalla tarkoitetaan käytettyä mediabudjettia ja tuotolla tuloa. Luku kertoo siis mainonnan kannattavuudesta.

Aihealue: Ei määritelty

(Request of comments) RFC:t ovat asiakirjoja, jotka kuvaavat erilaisia Internetin käytäntöjä, lähinnä eri protokollia ja standardeja.

Aihealue: Verkkosivut

Salamavalojen ohjaukseen käytettävä langaton tekniikka, jossa käytetään radiosignaaleja. Tekniikan etu on se, ettei laitteiden välillä tarvitse olla näköyhteyttä.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Additiivisen värimallin päävärit joita käytetään mm. näytöissä ja kuvänkäsittelyohjelmissa.

Red, Green, Blue. Tietokoneiden värijärjestelmä, jossa yksittäinen väri esitetään punaisen, vihreän ja sinisen valon sekoituksena.

Aihealue: Valokuvaus - Video

WWW-sivulla oleva interaktiivinen multimedia-osa, jonka etenemiseen myös sivuilla kävijällä on mahdollisuus vaikuttaa. Rich Media -elementit on yleensä tehty Flashilla, mutta myös virtaavat videoleikkeet lasketaan kuuluviksi Rich Mediaan.

Aihealue: Verkkosivut

Kahta tapahtumaa leikataan siten että saadaan vaikutelma samanaikaisesta tapahtumasta.

Aihealue: Valokuvaus - Video

(Robot) "Robotit" mainitaan tavallisesti WWW:n yhteydessä ohjelmina, jotka ovat erikoistuneet suurten tietomäärien käsittelyyn ja analysointiin. Yleisimmin käytetyt robotit ovat ns. hakukoneita, joilla löydetään nopeasti haluttuja sanoja sisältäviä Internet-sivuja. Tällaisia ovat mm. Google ja Altavista.

Aihealue: Ei määritelty

Tiedon salausmenetelmä, joka perustuu julkiseen ja salaiseen avaimeen. Yksi käytetyistä tiedonkryptausmenetelmistä.

Aihealue: Tietotekniikka

(Multicast) Ryhmälähetys on tehokas tapa monistaa ja jakaa samaa sisältöä IP-verkossa useille vastaanottajille samanaikaisesti ilman erityisiä välityspalvelimia.

Aihealue: Ei määritelty
S-liitin, jolla siirretään videokuvan valoisuus- (luminance) ja värisignaalit (chroma) erikseen.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Aine,  jossa elektronit pääsevät kulkemaan huonosti, eli sillä on suuri resistiivisyys ja vastaavaasti pieni sähkönjohtavuus. Sähköeriste tarkoittaa myös sähköteknistä komponenttia tai rakennetta, jolla virtapiirejä erotetaan galbaanisesti toisistaan tai ympäristöstä.

Tunnetuimpia eristemateriaaleja on erilaiset muovit, posliini, lasi, lakat, öljy jka kaasu sähkökytkimessä. Lähes kaikki epämetallit ovat eristeitä, lukuunottamatta esim. grafiittia.

Aihealue: Elektroniikka

Digital signature muodostetaan asiakirjasta ja siihen liitetystä varmisteesta, joka on salakirjoitettu asiakirjan lähettäjän ja vastaanottajan omalla avaimella.

Aihealue: Ei määritelty

Sähköjohde on materiaali, jossa elektronit pääsevät kulkemaan hyvin. Sähköä johtavista materiaaleista voidaan rakentaa edelleen esimerkiksi sähköjohtoja ja -kaapeleita. Sähköjohteen hyvyyttä kuvaa siinä käytetyn aineen konduktiivisuus eli sähkönjohtavuus, joka on lämpötilariippuvainen suure. Tutuimmat johteet ovat metalleja. Esimerkiksi kupari on usein elektroniikkateollisuudessa käytetty hyvin sähköä johtava metalli. Ei-metallisia johteita ovat muun muassa grafiitti, suolaliuokset ja kaikki plasmat.

Aihealue: Elektroniikka

(E-mail) Internetin käytetyin sovellus WWW:n ohella. Tiedonsiirtoprotokolla, jolla lähetetään informaatiota valittuun osoitteeseen. Ei ole olemassa kahta identtistä sähköpostiosoitetta.

Nopea ja näppärä kirjoitettujen viestien välitysjärjestelmä. Sähköpostiohjelma lähettää viestin Internet-verkkoa pitkin suoraan vastaanottajan postijärjestelmään. Tekstin lisäksi postiviesteihin voidaan lisätä kuvia, ohjelmia ja liitetiedostoja.

Aihealue: Ei määritelty

Tavallisen sähköpostiosoiteen rinnalla käytettävä postiosoite joka on muotoa etunimi [dot] sukunimi [at] loppuosa [dot] fi (etunimi[dot]sukunimi[at]loppuosa[dot]fi).

Aihealue: Ei määritelty

(Mailing list) Lista sähköpostiosoitteista. Listan osoitteille voidaan lähettää samansisältöiset viestit yhteislähetyksenä.

Aihealue: Ei määritelty

Sähköopin osa-alue, jossa käsitellään staattisia eli liikkumattomia sähköisiä ilmiöitä. Näitä ovat mm. sähkövaraus, sähkökenttä, sähköinen potentiaali ja jännite.

Aihealue: Elektroniikka

Viestintämenetelmä, jossa viestejä siirretään morseaakkosina, pisteistä ja viivoista koostuvina merkkeinä.

Monissa maissa morsetusta käytetään asevoimien komminukointimenetelmänä.

Sähkötyksessä käytettävät kirjainten ja numerojen koodit tunnetaan nimellä morseaakkoset.

 

Aihealue: Tietotekniikka

Kansainvälinen yksikköjärjestelmä eli SI-järjestelmä on maailman yleisin mittayksikköjärjestelmä. Yksi sen seitsemästä perussuureesta on sähkövirta, jota merkitään tunnuksella I. Sähkövirran yksikkö on ampeeri (A).

Sähkövirran voi mielikuvana rinnastaa esimerkiksi veden virtaukseen. SI-järjestelmän määritelmän mukaan yhden ampeerin sähkövirta kahdessa toisistaan metrin päässä samansuuntaisesti tyhjiössä kulkevassa äärettömän pitkässä ja ohuessa johtimessa aiheuttaa näiden johtimien välille 2·10-7Newtonin suuruisen voiman johdinmetriä kohti.

Jos sähkövirran voimakkuus ja suunta pysyvät vakioina, on kyseessä tasavirta. Esimerkiksi auton akku syöttää tasavirtaa. Tasavirran merkintänä käytetään DC. Vaihtovirta on sähkövirtaa, jonka suunta vaihtuu ajasta riippuen, tyypillisesti sinimuotoisesti. Vaihtovirran merkintänä käytetään AC. (Näitä merkintöjä sopivasti yhdistäen voisi muodostaa esimerkiksi rokkibändin nimen.)

Aihealue: Elektroniikka

Erityisesti salamavalokuvauksen valotuksen mittaamiseen tarkoitettu mittauslaite.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Paikallaan tai verkon yli liikkeesäs oleva tiedon salaus.

Menetelmiä ja algoritmejä on paljon.

Esimerkiksi käyttämällä hotellihuoneesta VPN:nää (Virtual Private Network) voit salata omat viestien ja tiedostojen siirrot.

Aihealue: Tietotekniikka

Salamavalon tuottaman valon hallintaan. Valkoisella läpiampuvalla varjolla saadaa valo hajotettua laajemmalle. Mustalla valoa läpäisemättömällä varjolla voidaan taas kohdistaa valo tarkemmin halutulle alueelle.

Aihealue: Valokuvaus - Video

International Electrotechnical Commission (IEC) julkaisema känsainvälinen väriavaruusstandardi. Tämä määräytyy tietokoneen näyttöjen väriavaruuden mukaan.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Tietokoneohjelmistotyyppi, joka tunnetaan ehkä paremmin nimillä valvomo-ohjelmisto tai PC-valvomo. Valvomossa on tietokoneella toteutettu graafinen käyttöliittymä automaatiojärjestelmiin.

Automaation valvomo voidaan toteuttaa myös ilman valvomo-ohjelmistoa ohjelmoitavien logiikoiden työkaluilla.

 

Aihealue: Tietotekniikka
SCART-, EURO-liitin. Videoliitintyyppi jota käytetään euroopassa.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Screenshot eli kuvankaappaus on  tietokoneen tallentama kuva tietokoneen näytöltä. Yleensä tällainen digitaalinen kuva on otettu joko käyttöjärjestelmän toiminnolla tai tietokoneessa toimivalla ohjelmistolla, mutta kuva voidaan muodostaa myös kameralla tai tietokoneen videosignaalin kaappaavalla laitteella.

Kuvakaappauksia voidaan käyttää tietokoneohjelman esittelemiseen, ongelman havainnollistamiseen tai ylipäänsä aina kun tietokoneen ruutu pitää näyttää muille tai arkistoida.

Aihealue: Ei määritelty
TV-järjestelmä jota käytetään Ranskassa ja Itä-Euroopassa.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Tietokoneohjelma, jolla katsotaan ja käytetään kotisivuja. Suosituimpia selaimia ovat Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera ja Safari.

Aihealue: Verkkosivut
Sarja otoksia jotka muodostavat kohtauksen.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Palvelin. Internetiin jatkuvassa yhteydessä oleva kone, jossa on palvelinohjelmia, esim. web-palvelin, ftp-palvelin tai news-palvelin.

Aihealue: Ei määritelty
Kuviteltu tai todellinen paikka jossa kohtaus tapahtuu.
Aihealue: Valokuvaus - Video

(Standard Generalized Markup Language) SGML on yleinen dokumenttien rakenteen kuvaamisen kieli. Se sisältää välineet kuvata eri dokumenttityyppejä. Esimerkiksi hypertekstidokumentteja varten on HTML.

Aihealue: Ei määritelty

Ohjelma, jota saa ilmaiseksi kopioida ja levittää. Ohjelmaa saa kuitenkin käyttää vain tietyn ajan, jonka jälkeen ohjelman tekijälle täytyy lähettää maksu tai sen käyttö on lopetettava.

Aihealue: Ei määritelty

Asiakasselaimeen asennettu Shockwave-plugin mahdollistaa Director-esitysten katselemisen. Shockwave-plugin sisältää myös Flash-pluginin, mikä mahdollsitaa myös Flash-esitysten katselemisen.

Aihealue: Ei määritelty

Voimakkaimman tallennettavan signaalin ja järjestelmän pohjakohinan välinen suhde desibeleissä. Suurempi luku on parempi.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Informaatiota sisältävä lyhytaikainen fyysinen ilmiö, jota käytetään informaation lähettämisessä.

Aihealue: Ei määritelty

Sisällönhallintajärjestelmä on yleisnimitys tietojärjestelmälle, joka palvelee koko organisaation sisällönhallintaa sen sijaan, että olisi keskittynyt pelkästään johonkin yksittäiseen osa-alueeseen, kuten verkkopalveluiden hallintaan. 

Aihealue: Verkkosivut

Yleisesti käytetty nimitys www-sivustolle.

Aihealue: Verkkosivut

(History) Sivuhistoria-kansioon tallentuu muistiin asetuksissa määritellyn ajan Web-sivustojen osoitteet. Sivuhistorian tarkoituksena on nopeuttaa osoitteen uudelleenkirjoittamista. Tietoturvan vuoksi sivuhistoria-kansio on hyvä tyhjentää tarpeeksi usein.

Aihealue: Verkkosivut

(Script, Scripting language) Skriptikielet ovat komentokieliä, joiden avulla esimerkiksi WWW-sivuille saadaan toiminnallisuutta upotettavia erillisohjelmia helpommin. Skriptit voidaan upottaa suoraan HTML-koodiin. Tällaisia kieliä ovat esimerkiksiJavaScript, Perl, PHP ja ASP.

Aihealue: Ei määritelty

(Serial Line IP) Protokolla Internet-palvelujen (TCP/IP -protokollan) käyttämiseksi sarjaliikenneyhteyden esim. modeemin tai RS-232 -yhteyden kautta.

Aihealue: Ei määritelty

TCP/IP-verkkojen hallinnassa käytettävä tietoliikenneprotokolla.

Protokollan avulla voidaan kysellä verkossa olevan laitteen tilaa tai laite voi itsenäisesti antaa hälytyksiä. 

Aihealue: Ei määritelty

Studiovalaistuksen väline jolla pehmennetään valoa ja kohteen varjoja. Itselläni on kokemusta isojen kuin myös pienempien tasovalojen käytöstä ja ne ovat hyviä. Pienimpiä tasovaloja voi myös ottaa mukaan ulkokuvaukseen.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Soittosarja on modeemikeskus, johon soittaessa vapaana oleva modeemi välittää yhteyden Internetiin. Tämä mahdollistaa yhden numeron käyttämisen, johon kaikki käyttäjät soittavat ottaessaan yhteyden Internetiin.

Aihealue: Ei määritelty

(Node) Verkkoon liitetty laite, kuten esim päätelaite.

Aihealue: Ei määritelty

taideteoksen kokonaisrakenteen parantelua, kuinka esimerkiksi muodot ja värit on tietyssä teoksessa ryhmitelty.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Sosiaalista yhteydenpitoa netissä, jossa käyttäjä itse voi osallistua ja luoda palvelun sisältöä. Suosituimpia sosiaalisen median palveluita ovat tällä hetkellä mm. Facebook, Twitter ja Youtube.

Aihealue: Ei määritelty

(Application) Mikä tahansa suoritettava ohjelma. Sovelluksia voidaan suorittaa selaimessa mm. Java-appletteina ja ActiveX-rajapintaa hyväksikäyttäen.

Aihealue: Ei määritelty

(Roskaposti) Roskaposti eli spam on sama, usealle eri ihmiselle lähetetty häiritsevä sähköpostiviesti, useimmiten mainos. Kun viestistä ei ole hyötyä kuin lähettäjälle itselleen, se luetaan roskapostiksi. Lisääntynyt roskaposti saattaa täyttää sähköpostin, jolloin henkiökohtaiset viestit hukkuvat muun postin sekaan.

Aihealue: Ei määritelty

tietokoneen massamuisti, jossa ei ole liikkuvia osia ja jossa tieto säilyy laitteen ollessa virrattomana. Tiedon säilytykseen käytetään useimmiten flash-muistia. SSD-levy sisältää flash-muistin lisäksi levyohjaimen ja se liitetään tietokoneeseen useimmiten samalla tavalla kuin kiintolevykin.

SSD:ssä on monia etuja perinteiseen kiintolevyyn verrattuna: lyhyempi hakuaika, nopeampi tiedonsiirto, vähäisempi virrankulutus ja lämmöntuotto sekä äänettömyys. SSD on myös kiintolevyä kevyempi ja, koska siinä ei ole liikkuvia osia, se kestää paremmin ääriolosuhteita, kuten korkeita lämpötiloja, mekaanista rasitusta, tärinää ja iskuja.

Aihealue: Ei määritelty

SSH on salattuun tietoliikenteeseen tarkoitettu protokolla. Yleisin SSH:n käyttötapa on ottaa etäyhteys SSH-asiakasohjelmalla SSH-palvelimeen päästäkseen käyttämään toista konetta merkkipohjaisen konsolin kautta.

0SSH:lla voidaan myös suojata FTP-, HTTP- tai muuta liikennettä, joka toimii samalla tasolla. Rlogin, telnet, rsh, rcp ja rdist suositellaan korvattavaksi SSH:lla, koska näiden yhteydenottotapojen suojaustaso on varsin heikko.

Aihealue: Tietotekniikka

(Secure Socket Layer) Protokolla, jota Netscape käyttää taatakseen verkon käyttäjille siirtotapahtumien turvallisuuden.

Aihealue: Ei määritelty
Aukko (himmentimessä).
Aihealue: Valokuvaus - Video

Kuvakäsikirjoitus

Aihealue: Valokuvaus - Video

Streaming. Teknologia, jolla esim. videolähetystä voidaan webissä katsoa samaan aikaan kun sitä lähetetään, eikä koko lähetystä tarvitse ensin hakea omalle koneelle.

Aihealue: Ei määritelty

Virtaava media. Video- tai audiotiedosto, joka "virtaa" käyttäjän koneelle. Tiedostoa ladataan yhä samalla kun alkuosa välittyy jo käyttäjälle.

Aihealue: Ei määritelty

Näyttää tapahtuman kohteen näkökulmasta.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Suhteellinen URL viittaa samaan WWW-palvelimeen kyseisen dokumentin kanssa samassa hakemistossa olevaan tiedostoon. Esimerkiksi HTML-koodissa samassa kansiossa sijaitseva sivu voidaan määrittää seuraavasti ../sivu.html. Suhteellisessa viittauksessa esiintyy kuitenkin ongelmia, esimerkiksi jos dokumentti siirretään toiselle palvelimelle, linkki ei enää toimi.

Aihealue: Ei määritelty

Liitin, joka muuttaa liittimen tai johdon pinnijärjestyksen uroksesta naaraaksi tai päinvastoin

Aihealue: Elektroniikka

Sulake on virtapiirissä oleva turvalaite. Se suojaa sähkön käyttäjää tapaturmavaaralta, jos sähkölaite ylikuormittuu tai siihen tulee muu sähkötekninen vika, joka aiheuttaa virtapiikin järjestelmässä. Sulake suojaa myös sähköjohtoa ylikuormituksen aiheuttamalta lämpenemiseltä ja estää näin mahdollisen tulipalon. Vikavirtasuojakytkin ei korvaa sulaketta tai johdonsuojakatkaisijaa oikosulku- tai ylikuormitustilanteessa, sillä vikavirtasuoja toimii vain, jos virtaa karkaa normaalivirtapiiristä johonkin.

Aihealue: Elektroniikka

Aika, jonka suljin on auki ja valo osuu kameran kennolle. Kennolle osuvan valon määrää voidaan muuttaa vaihtamalla suljinaikaa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Crossing the line. Suojaviiva on kuvitteellinen linja joka on esimerkiksi vedetty kohteen liikkeen suuntaisesti. Kuvauksen tulee tapahtua aina suojaviivan samalta puolelta jotta jatkuvuus säilyisi.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Internetin verkkosisällön tiedonsiirtotapa.

Siinä loppukäyttäjälle palveluntarjoajan tiedoston multimediasisältöä aletaan esittää tilaajalle heti samalla, kun palvelun käyttäjän tiedonsiirron tilauspyyntö on vastaanotettu tilauksen vastaanottajalla.

Suoratoisto on uudempi palvelumuoto kuin perinteinen tiedoston osasiirtäminen, jossa koko tiedosto pitää olla käyttäjällä kokonaan ennen sen ollessa valmiina tarkastelua varten.

Aihealue: Tietotekniikka

Kone, joka on valmistuessaa suorityskyvyltään maailman nopeimpien tietokoneiden joukossa.

Supertietokoneita käytetään suurteholaskentaan. Käyttökohteena on usein laskennallisesti vaativa tieteellinen tutkimus.

Supertietokoneet ovat kuin tietokoneiden Formula 1 -autoja: ne suorittavat laskutoimituksia miljoonia kertoja nopeammin kuin normaalikäytössä olevat tietokoneet.

Erittäin suurta laskentatehoa tarvitaan huippututkimuksen tekoon monilla data- ja laskentaintensiivisillä tieteenaloilla, esimerkiksi lääkeainetutkimuksessa ja ilmastotieteissä.

Aihealue: Tietotekniikka

Internetissä yleensä päämäärätöntä sivulta toiselle vaeltamista kutsutaan surffaukseksi.

Aihealue: Verkkosivut

 

Menetelmä jolla kaksi tai useampi videolaitetta tahdistetaan toisiinsa yleensä käyttäen ns Black Burst-signaalia.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Tiedonsiirtoa, jossa jokaista siirrettävää merkkiä ei lähetetä erikseen vaan merkkien siirto tahdistetaan kellosignaalin avulla.

Aihealue: Ei määritelty

Sysprep on Microsoftin järjestelmävalmistustyökalu, jonka tarkoituksena on kopioida, testata ja toimittaa uusia asennuksia Windows-käyttöjärjestelmään vakiintuneen asennuksen perusteella. Se on komentorivityökalu, jota voidaan käyttää manuaalisesti tai komentosarjan kautta.

Aihealue: Ei määritelty

Kuvan terävyysalue. Tämä riippuu aukosta, objektiivin polttovälistä ja etäisyydestä kohteeseen. Halutessasi lisää syväterävyyttä, valitse pienempi aukko (suurempi luku) ja vastaavasti vähennät syväterävyyttä valitsemalla suuremman aukon (pienempi luku).

Aihealue: Valokuvaus - Video

Suodin joka muuntaa kirkkaat valopisteet tähden muotoisiksi.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Tähystyslasin avulla etsimellä näkee selkeämmin todellisen tarkennuksen ja etenkin valovoimaisen objektiivin kanssa etsimen näkymä vastaa paremmin lopullista kuvaa. Valo osuu peilikameran sisällä peiliin, joka heijastaa kuvan mattapintaisen tähyslasin pinnalle, ja etsimessä näkyy tähyslasin pinnalle muodostuva kuva. 

Tähyslasi ei vaikuta tallentuvaan kuvaan vaan auttaa kuvaajaa saamaan etsimessä näkemäänsä vastaavan kuvan. Tähyslasissa voi olla erilaisia apuviivoja kuvaamisen avuksi.

Aihealue: Valokuvaus - Video

tietotekniikassa rakenne, joka mahdollistaa luvattoman pääsyn tietokoneeseen tietoverkon välityksellä, ohittaen näin käyttäjän tietoturvan kannalta olennaisen todennuksen.

Aihealue: Ei määritelty

Valonlähde joka valaisee kohteen takaapäin.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Valonlähde joka valaisee kohteen taustan.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Funnel eli tavoitepolku tarkoittaa tapahtumia, joiden seurauksena sivuston käyttäjä suorittaa sivuston tavoitteen eli konversion.

Aihealue: Verkkosivut

Tekniikka jossa salamavalo yhdistyy osittain valitsevaan valoon. Tummia varjoja voidaan esimerkiksi avata pienellä täytesalamalla tai heijastimella.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Tekijänoikeuslaki pätee myös Internetissä eli toisen sivun sisällön uudelleenlevittämiseen tarvitaan tekijän kirjallinen lupa. Saatavilla on myös täysin vapaasti kopioitavia tietoja.

Aihealue: Ei määritelty

Koneiden oppiminen, koneet pystyvät analysoimaan massiivisen määrän tietoa ilman ihmisen keskyjä.
Tapahtuu sensorien, massadatan ja muun digitaalisen tiedon analysoimisella.

Tekoälyjä on hyvin eritasoisia, ja nille on vaikea antaa arvioita kuinka paljon ne ovat kehittyneet toistensa välillä.

Aihealue: Tietotekniikka
Pitkäpolttovälinen linssi.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Sisältää älykkäät koneet ja edistyksellisen analytiikan unohtamatta kuitenkaan ihmisiäkään.

Keskenään keskustelevat koneet on varustettu sensoreilla ja ohjelmistoilla.

Näiden välittämä tieto, ns. big data ohjautuu henkilöille, jotka hyödyntävät tietoa esim. valmistusprosessin ja laadun kehittämistä.

Teollisesta internetistä puhutaan, k0un katse suuntautuu yrityksiin ja erityisesti teollisuuteen.

Käytetään myös termiä Industrial Internet of Things eli IIoT.

Aihealue: Tietotekniikka

Depth of fieldKohteen etu- ja takapuolella olevat alueet jotka ovat vielä teräviä. Kun tarkennuspiste on kohteessa terävyysalue on kolmanneksen kohteen edellä, kaksi kolmannesta kohteen takana. Terävyysalue riippuu objektiivin polttovälistä ja käytettävästä aukosta. Suurin terävyysalue saavutetaan käyttämällä laajaa polttoväliä ja pientä aukkoa..

Aihealue: Valokuvaus - Video

(Data transfer, file transfer) Tapahtuma jossa dataa siirtyy toiselta koneelta toiselle.

Aihealue: Ei määritelty

(Data transfer rate) Kuinka nopeasti data liikkuu kahden koneen välillä. Ilmoitetaan yleensä kilobitteinä sekunnissa.

Aihealue: Ei määritelty

Mikä tahansa Internetissä tai tietokoneella sijaitseva sivu tai dokumentti. Myös esim. Flash animaatio on tiedosto.

Aihealue: Ei määritelty

(File Server) Tietokone, jonka tiedostoja etäkäyttäjät, eli verkossa asioivat asiakkaat, voivat käyttää.

Aihealue: Ei määritelty

Toimenpide, jossa kiintolevyltä, muistikortilta, nauhalta, levykkeeltä tai muulta vastaavalta tallennusmedialta palautetaan teknisesti tiedostoja ja tietoa.

Kiintolevyn tietojen palautus tapahtuu puhdastilassa, joissa erilaiset luokitukset määräävät tilan puhtauden.

Aihealue: Tietotekniikka

(Security) Valvontajärjestelmät, jotka estävät resurssien luvattoman käytön.

Aihealue: Ei määritelty

TIFF on bittikarttakuva, joka on yleisesti käytössä mm. tulosteissa. Siitä syystä, että se soveltuu tulosteisiin hyvin ja on myös yleisesti käytetty tiedostomuoto. Tiedostokooltaan TIF on huomattavasti esimerkiksi JPG tiedostoja suurempi. TIF-tiedosto tukee alfakanavia, RGB-, Lab- ja harmaasävykuvia sekä CMYK väriavaruudessa olevia kuvia.

Aihealue: Valokuvaus - Video
(a) Vertical Integrated (VITC). Menetelmä jossa nauhoitataan informaatiota videokuvan käyttämättömille videokuvan linjoille ilmaisemaan kulloisenkin kuvan aikakoodi tunneissa, minuuteissa, sekunneissa ja yksittäisissä kuvissa sekä ns. U-bit (käyttäjän määriteltävä kahdeksan numeron lukusarja. Ts. jokaisella videonauhan kuvalla on oma koodinsa. Aika koodi kirjoitetaan joko jatkuvana aikakoodia tai epäjatkuvana aikakoodina jolloin aikakoodi voi ilmaista esimerkiksi kellonajan kuvaushetkellä. (b) RCTC (Rewritable Consumer Timecode) Uudelleenkirjoitettava aikakoodi. (c) Longitudal Time code (LTC) Ääniraidalle kirjoitettava aikakoodi.
Aihealue: Valokuvaus - Video
Laite jolla korjataan videonauhan huojunnasta aiheutuvia virheitä sekä tahdistetaan nauhurien signaaleja toisiinsa.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Selaimessa näkyvä WWW-sivun otsikkotieto.

Aihealue: Verkkosivut

Tor on vapaa ohjelmisto, joka mahdollistaa Internetin anonyymin käytön ja sensuurin kiertämisen.

Se on suunniteltu mahdollistamaan sitä käyttävien henkilöiden anonyymin internetselaamisen niin, että valtion virastot, yritykset tai muut tahot eivät voi havaita heidän tekemisiään tai sijaintiaan.

Aihealue: Tietotekniikka
Seurataan kohdetta kamera-ajolla.
Aihealue: Valokuvaus - Video

Transistori on kolmeliitoksinen puolijohdekomponentti, joka voi toimia kytkimenä, vahvistimena tai muistin elementtinä. Transistorit jaetaan yleensä kahteen päätyyppiin: bipolaaritransistoreihin ja kanavatransistoreihin. FET on toimintaperiaatteeltaan transkonduktanssivahvistin, eli sen läpi kulkeva virta on verrannollinen tulon jännitteeseen. Bipolaaritransistori puolestaan toimii virtavahvistimena. Oheiskomponenttien avulla transistoreista voi kuitenkin rakentaa myös muunlaisia vahvistimia ja kytkentöjä.

Aihealue: Elektroniikka

Ohjelma, joka tarkoituksellisesti tekee muuta kuin sen väitetään tekevän, ja joka on tehty ilkivaltaisessa tarkoituksessa. Vrt. virus.

Aihealue: Ei määritelty
Linssin läpi (esimerkiksi valoituksen mittaus).
Aihealue: Valokuvaus - Video
Volframihalogeenivalaisin, värilämpötila n. 3,200K.
Aihealue: Valokuvaus - Video
Volframvalaisin, värilämpötila 2OOOK, ns. hehkulamppu.
Aihealue: Valokuvaus - Video

 

Otos jossa näytetään kaksi ihmistä, esimerkiksi haastattelu.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Kirjoitusvirhe.

Aihealue: Ei määritelty

Taajuusalue jota käytetään esimerkiksi TV-lähetysten välittämiseen.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Moniajokäyttöjärjestelmä useille käyttäjille. Unixia käytetään yleisesti työasemien ja etenkin palvelinten isäntäohjelmistona.

Aihealue: Ei määritelty

Datan siirto omalta koneelta kohdekoneelle.

Aihealue: Ei määritelty

Uniform Resource Identifier. Myös: URL. Osoite, joka kertoo web-dokumentin sijainnin, esimerkiksi http://www.casamedia.fi.

Aihealue: Verkkosivut

Liittimet ym. komponentit  joiden ulkonevat osat menevät naaras komponentin sisään.

Aihealue: Elektroniikka

USB on standartisoitu liitin, jota käytetään monissa eri laitteiissa kuten hiirissä, näppäimistöissä, tulostimissa, latureissa ja monissa muissa.

 

Aihealue: Ei määritelty

(News reader) Yleisimmät www-selaimet kuten Internet Explorer ja Netscape sisältävät yleensä uutislukijaohjelman. Erillinen uutislukija on ohjelma, jonka avulla käyttäjä voi lukea palvelimella olevia viestejä ja myös lähettää niitä.

Aihealue: Ei määritelty

(Newsgroup) Uutisryhmä. Tietyn aiheen käsittelemistä varten perustettu keskustelualue Uutisryhmissä.

Aihealue: Ei määritelty

(NEWS, USENET Newsgroups, Nyyssit) Uutisryhmät, keskusteluryhmät. Internetin palvelu, joka toimii eräänlaisena sähköisenä ilmoitustauluna tai toimittamattomana yleisönosastona, jossa viestit ovat artikkelimaisia.

Aihealue: Ei määritelty

Kun 1 voltin signaali vahvistetaan 5 voltin signaaliksi, vahvistus on 5 kertainen.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Toiminta joka mahdollistaa olemassa olevan videokuvan toisella.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Menetelmä, jolla voidaan tarkistaa onko jokin WWW-sivu W3C-standardien mukainen, eli onko se muodostettu oikein.

Aihealue: Verkkosivut

Välirengasta käytetään yhdistämään kamera ja objektiivi. Välirenkaan avulla kameralla voi kuvata lähempää kuin objektiivilla normaalisti pystyisi. Välirenkaassa ei ole linssiä, se ainoastaan lisää kameran ja objektiivin välistä etäisyyttä, minkä vuoksi se heikentää hieman valovoimaisuutta. 

Välirenkaissa voi olla mukana tarkennusta helpottavaa toiminallisuutta.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Värilämpötila säädetään kuvauksen aikana valonlähteen mukaiseksi, jotta kohde näkyy kuvissa oikean värisenä. Apukeinona voit käyttää 18% harmaakorttia.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Ohut, lasista tai muovista valmistettu kuitu, jonka tarkoituksena on johtaa valoa.

Valon taajuus on satoja terahertsejä ja tietoliikenteessä moduloidulla LED- tai laservalolla voidaan lähettää tietoa suurella nopeudella.

Valokuidusta valmistetaan useita kuituja sisältäviä valokaapeleita.

Aihealue: Ei määritelty

Ulkomainonnan muot, jossa yrityksen tai tuotteen nimi, logo tai muu viesti on toteutettu valoa tuottavista materiaaleista tai varustettu valoin niin, että  mainoksen viesti on nähtävissä erityisen hyvin pimeänä vuorokaudenaikana.

Valomainokset sijoitetaan näkyville paikoille, kuten rakennusten katoille tai seiniin tai liikkeen ikkunaan tai sen yläpuolelle.

Aihealue: Tietotekniikka

Kuvakenno altistetaan oikealle valomäärälle vaikuttamalla valotusaikaa tai aukkoa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Mitä suurempi valotusaukko objektiivissa on, sitä valovoimaisempi objektiivi on. Objektiivin valovoima tarkoittaa suurinta mahdollista aukkoa, johon objektiivi pystyy. Mitä pienempi valoarvo, sen valovoimaisempi objektiivi.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Värien erilaisen taittumisen vuoksi suurikontrastisissa kohdissa kohteesta muodostuu kennolle eri värisiä kohteita hieman eri kohtiin. Väriaberraatio näkyy kuvissa usein vihreinä ja violetteina sävyinä kohteiden reunoissa ja kuvan kulmissa. Ongelman saa korjattua kuvista kuvankäsittelyohjelmilla.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Värilämpötila kertoo numerotietona kohdetta valaisevan valonlähteen värin. Luku on ilmaistu absoluuttisen lämpötilan ilmaisevina kelvinyksikköinä (K). Valon väri muuttuu sinertväksi värilämpötilan noustessa ja punertavaksi värilämpötilan laskiessa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Tärkeän tiedon kopiointi alkuperäisen tallennuspaikan lisäksi yhteen tai useampaan paikkaan.

Onnettomuuden sattuessa voit ottaa tärkeät tiedostot käyttöön varmuuskopiosta.

Varmuuskopion voi tehdä erilliselle kiintolevylle tai pilveen, jotta voit päästä niihin kiinni vaikka alkuperäinen kopio hajoaa tai on muuten käyttökelvoton.

 

Aihealue: Tietotekniikka

Järjestelmän sähköinen vastus Ohmeina.

Aihealue: Valokuvaus - Video

(E-commerce) Käyttäjät pystyvät tilaamaan verkkokauppojen tuotteita Internetin kautta suoraan kotiin. Palvelun käyttäminen edellyttää lähes aina rekisteröitymistä. Luottokorttien avulla tilaaminen onnistuu helposti myös toiselta puolelta maapalloa.

Aihealue: Verkkosivut

(E-Business) Yritys keskittää liiketoimintansa pelkästään Internetiin.

Aihealue: Ei määritelty

(E-cash) Rahaa joka liikkuu vain verkossa ilman että sitä koskaan koskettaisi.

Aihealue: Ei määritelty

Adapteri. Laite, jolla tietokone saadaan liitettyä tietoliikenneverkkoon.

Aihealue: Ei määritelty

Osoite, jolla kotisivut löytyvät internetistä. Verkkotunnuksen avulla omille kotisivuilleen saa persoonallisen ja helposti muistettavan osoitteen. Eri mailla on omat maakohtaiset verkkotunnuspäätteensä, jonka lisäksi on kansalliset rajat ylittäviä, yleisessä käytössä olevia päätteitä kuten .com tai .net. Suomalaisten verkkotunnusten pääte on .fi.

Aihealue: Verkkosivut

(Guestbook) Sivu, johon käyttäjä voi kirjoittaa mielipiteitä ja kommentteja sivuston ylläpitäjälle tai muille vierailijoille.

Aihealue: Verkkosivut

Suljettu virtapiiri on virtalähteiden, johtimien ja sähkölaitteiden muodostama sähkövirran kulkureitti. Avoimesta virtapiiristä ei virta kulje lävitse, virtapiiri voidaan katkaista tarkoituksellisesti esimerkiksi katkaisijalla.

Aihealue: Elektroniikka

Internetiä käyttävän itse luoma kuvitteellinen persoonallisuus, jota käyttäjä esittää esim. IRC:ssä.

Aihealue: Ei määritelty

Kokonaisuus, jossa ihminen voi liikkua ja vuorovaikuttaa muiden virtuaalimaailmassa seikkailevien ihmisten sekä ohjelmoitujen tietokoneen ohjaamien hahmojen kanssa.

Useat tietokone- ja konsolipelit (erityisesti seikkailu- ja roolipelit) sisältävät laajoja virtuaalimaailmoja, esimerkiksi Morrowind ja Final Fantasy.

Aihealue: Tietotekniikka

(Virtual) Digitaalinen "eläminen", usein myös Internetissä sijaitseva keinotodellisuus.

Aihealue: Ei määritelty

Tekniikkaa, jolla jonkin fyysisen resurssin tekniset piirteet piilotetaan muilta järjestelmiltä, sovelluksilta ja loppukäyttäjiltä, jotka käyttävät näitä resursseja.

Aihealue: Tietotekniikka

Pieni ohjelma, joka leviää useimmiten sähköpostin, levykkeiden tai CD -ROM -levyjen välityksellä. Suunniteltu ilkivaltaisessa tarkoituksessa.

Aihealue: Ei määritelty

Ohjelma, jolla voidaan tehdä omia ohjelmia käyttäen Visual Basic -ohjelmointikieltä.

Aihealue: Tietotekniikka

ideo on Demand -termillä (VOD) tarkoitetaan yleisesti muun muassa televisioyhtiöiden tarjoamia tilausvideopalveluja. Myös esimerkiksi internetin kautta levitettävistä, digitaalisessa muodossa olevista videotiedostoista, käytetään nimeä VOD, mikäli niiden katselu onnistuu ajasta riippumatta. 

VOD-lähetyksiä voidaan katsoa suoratoistona esimerkiksi television päätelaitteen kautta tai suoraan internetistä. VOD-nimitystä voidaan käyttää myös silloin, kun videotiedosto ladataan esimerkiksi tietokoneelle valmiiksi katselua varten. 

Aihealue: Ei määritelty

Voimala on teollisuusmittakaavan sähköntuotantolaitos.

Lämmitysvoimalaitoksella tarkoitetaan sähköä ja lämpöä yhteistuotantona tuottavaa laitosta.

Lämpövoimalaitos tuottaa sähköä lämmön avulla. Pelkästään lämpöä tuottavaa laitosta kutsutaan lämpölaitokseksi.

Aihealue: Tietotekniikka

(Voice over IP) VoIP:lla eli IP-puheella voidaan siirtää ääntä ja videokuvaa reaaliaikaisesti internetin välityksellä. Puhe ja videokuva muutetaan digitaaliseen muotoon ja siirretään paketteina internetin yli. IP-puheluita voidaan soittaa myös lankaverkkoon ja matkapuhelimiin, joilloin puhelun täytyy kulkea yhdyskäytävän kautta.

Aihealue: Ei määritelty

(Virtual Private Network) Virtuaalinen erillisverkko.

Aihealue: Tietotekniikka

(Virtual Reality Modeling Language) Kuvauskieli, jota käytetään niiden WWW-sivujen kuvaamiseen, joilla on kolmiulotteista grafiikkaa ja joilla voi liikkua kolmiulotteisessa tilassa vuorovaikutteisesti.

Aihealue: Verkkosivut

 

Mittaa äänenvoimakkuutta desibeleissä.. Optimi signaalintaso ilmaistaan 0 dB. Liian voimakas signaali "menee punaiselle". Analoginauhoituksessa voidaan yliohjausta käyttää hallitusti (n. +3 - +9 dB), digitaalinauhoituksessa signaali säröytyy yli OdB signaaleilla.

Aihealue: Valokuvaus - Video

(World Wide Web Consortium) Yhteisö, joka ylläpitää WWW-standardeja.

Aihealue: Ei määritelty

(Wide Area Network) Tietoliikenneverkko, joka muodostuu kun usealla paikkakunnalla toimivat verkot kytketään toisiinsa tavallisesti reitittimien välityksellä.

Aihealue: Ei määritelty

(Wireless Application Protocol) Matkapuhelimia varten suunniteltu protokolla, joka on muotoiltu Internetin protokollien pohjalta varsinkin pieniä kannettavia laitteita varten.

Aihealue: Ei määritelty

(Waveform Audio) Pakkaamattomien äänitiedostojen tunniste.

Aihealue: Ei määritelty

Nettipäiväkirja, jota voidaan ylläpitää esim. käyttäjän kotisivuilla, jolloin kuka tahansa voi käydä sitä lukemassa. Lyhennetään usein muotoon "blog".

Aihealue: Ei määritelty

Sähköposti, joka luetaan selaimella, ei sähköpostiohjelmalla.

Aihealue: Ei määritelty

Web-sivuston päivityksestä vastuussa oleva henkilö.

Aihealue: Verkkosivut

Whatsapp on pikaviestin, jolla pystyt lähettämään viestejä ja kuvia ilmaiseksi.

Helppokäyttöinen ohjelma puhelimella tai tietokoneella. 

Aihealue: Tietotekniikka

Laajakaistainen. Kapasiteetiltaan keskisuuri tietoliikenneväylä tai tietoliikenneyhteys. Nopeus on tavallisesti välillä 64 kbps (kilobittiä sekunnissa) ja 1544 Mbps (megabittiä sekunnissa).

Aihealue: Ei määritelty

Maailmanlaajuinen ilmainen tietosanakirja.

Sisältää toisiinsa yleistietoa, joskus tapauksissa syvällistä ja verraten tasokasta materiaalia.

Kuka tahansa voi osallistua Wikipedian sisällön tuottamiseen, kehittämiseen ja korjaamiseen.

Artikkelit sisältävät artikkelin lopussa listan viitteistä eli tietolähteistä, joita on käytetty artikkelin kirjoittamisessa. Nämä voivat antaa hyvän lähtökohdan asian tarkempaa tutkimiseen.

Aihealue: Verkkosivut

Pakkausohjelma, joka tekee tiedostosta kopion pienentäen sen kokoa maksimissaan noin puoleen alkuperäisestä.

Aihealue: Ei määritelty

 

Kuvio jolla kuva vaihtuu toiseksi video-ohjelmassa.

Aihealue: Valokuvaus - Video

WLAN on langaton lähiverkkotekniikka, jolla pystyt yhdistämään erilaisia laitteita verkkoon. Tämä on todella käytännöllinen erilaisilli printtereille ja kannettaville tietokoneille.

Aihealue: Ei määritelty

WMF on vektorimuoto, jota monet ohjelmat tukevat. Yksi merkittävä sovellut ei sitä kuitenkaan tue eli Photoshop. WMF tiedosto tukee huonosti mm. liukusävyjä sekä värienhallintaa. Joten WMF muodon käyttämistä ei oikein voi suositella.

Aihealue: Valokuvaus - Video

World Wide Web. Verkollinen dokumentteja, jotka on yhdistetty toisiinsa hypertekstin ja HTTP:n avulla.

Aihealue: Verkkosivut

(What You See Is What You Get) WWW-sivujen teossa käytettävä ohjelma, joka näyttää sivun valmiissa muodossaan jo sitä tehtäessä. Käyttäjän ei tarvitse välttämättä osata yhtään HTML-kieltä. Esimerkkejä WYSIWYG-ohjelmista ovat mm. Frontpage ja Dreamweaver.

Aihealue: Ei määritelty

Röntgensäteily on sähkömagneettisen säteilyn laji. Sen aallonpituus on noin 0,01–10 nanometriä; se on paljon lyhytaaltoisempaa kuin näkyvä valo.

Röntgensäteilylle on ominaista sen suuri läpäisykyky: se kulkee monien sellaistenkin kiinteiden aineiden läpi, jotka näkyvälle valolle ovat täysin läpi­näkymättömiä.

Röntgenkuvaus lääketieteessä lienee menetelmän tunnetuin käyttömuoto.

Aihealue: Tietotekniikka

(Extensible Hypertext Markup Language) HTML-kielen seuraaja, joka on rakennettu XML-kielen varaan.

Aihealue: Verkkosivut

(Extensible Markup Language) XML on metakieli, jolla määritellään rakenteellisia merkkauskieliä. XML:llä luodaan verkkojulkaisun rakenteen kuvailuun tarkoitettuja kieliä, esim. HTML -kieli. Ei siis ole olemassa "XML -dokumenttia", jokainen XML -dokumentti on kirjoitettu aina jollain XML: n avulla määritellyllä kielellä.

Aihealue: Ei määritelty

(Gateway) Prokollien muunnin. Sovelluskohtainen solmu, joka yhdistää kaksi toisiinsa sopimatonta järjestelmää.

Aihealue: Ei määritelty

Kuva jolla yleensä esitellään tapahtumapaikka.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Jotkut kohdat kuvassa saavat liikaa valoa, jolloin siitä ei pysty enää erottamaan yksityiskohtia.

Aihealue: Valokuvaus - Video

Pakatun tiedoston tunniste. PkZip- tai WinZip -ohjelmalla tehty kopio, joka on pienempi kuin alkuperäinen tiedosto.

Aihealue: Ei määritelty

Kameran polttoväliä muutetaan optisesti siten, että kuvattava kohde tulee lähemmäs tai kauemmas.

Aihealue: Valokuvaus - Video