Hyppää pääsisältöön
Media- ja it-alan sanaston termejä selitettynä.

Adapteri on sovitinkapppale, joka mahdollistaa kahden tai useamman erityyppisen komponentin, liittimen tai eri tekniikkaa käyttävän laitteen liittämisen toisiinsa tai johonkin alustaan.

Aihealue: Elektroniikka

Ampeeri (yksikön tunnus A) on SI-järjestelmän mukainen yksikkö perussuurreelle sähkövirralle. Kahdessa, toisistaan metrin päässä samansuuntaisesti tyhjiössä kulkevassa äärettömän pitkässä ja ohuessa, johtimessa kulkee molemmissa yhden ampeerin tasasähkövirta, jos niiden välille syntyy 2×10-7 Newtonin suuruinen voima johdinmetriä kohti.

Aihealue: Elektroniikka

Anodi on sähköisen komponentin positiivinen elektrodi, joka vastaanottaa komponentin sisältä tulevat elektronit ja johtaa ne ulos komponentista.

Aihealue: Elektroniikka

Anto on virtalähteen tai vastaavan napa.

Aihealue: Elektroniikka

Laite, jolla auringon säteily muunnetaan sähköenergiaksi valosähköisen ilmiön avulla.

Kennon toiminta perustuu kahteen pääperiaatteeseen: saapuva fotoni synnyttää absorboivaan puolijohteeseen varauksenkuljettajia, jotka kerätään kulutuslaitteeseen tai akkuihin.

Aurinkosähköä voidaan tuottaa myös infrapunavalosta.

 

Aihealue: Elektroniikka

Laite, jolla digitaalinen signaali muutetaan analogiseksi, esimerkiksi digitaalinen äänisignaali kaiuttimille syötettäväksi.

Aihealue: Elektroniikka

Kahdella transistorilla toteutettu elektroninen kytkentä, joka muistuttaa transistoria, jolla on erittäin suuri virtavahvistus.

Kytkentä voi olla integroituna mikropiiriin, transistorin koteloon tai sen voi tehdä kahdesta erillisestä transistorista kytkemällä ne sopivasti. Edellä mainitussa tapauksessa virtavahvistus lasketaan kummankin transistorin HFE:n tulona.

Aihealue: Elektroniikka

Demagnetointi on magneettisuuden poistamista eli magneettisen kappaleen muuttamista ei-magneettiseksi. Demagnetisoinnin voi suorittaa esimerkiksi kuumentamalla haluttua kappaletta tai toisen magneettikentän avulla.

Demagnetointia voidaan käyttää tiedon hävittämiseen magneettinauhoilta.

Aihealue: Elektroniikka

Demulaattori on ilmaisin, jolla modulaation sisältävä pienempitaajuinen signaali erotetaan suurtaajuisesta signaalista.

Aihealue: Elektroniikka

Elektrodi on virtapiirin tai komponentin rakenteellinen sähköä johtava osa, josta sähkö siirtyy välittävään tilaan tai väliaineeseen ja tavallisesti edelleen toiselle elektrodille

Aihealue: Elektroniikka

Elektroniputki on lasisen tai metallisen kuvun sisään tyhjiöön sijoitettu aktiivinen elektroniikan komponentti, joka edelsi nykyisiä puolijohdekomponentteja diodia ja transistoria.

Aihealue: Elektroniikka

Elektronitykki on katodisädeputkissa ja elektronimikroskoopeissa käytettävä tyhjiöön sijoitettu elektronilähteen, tav. hehkukatodi, ja elektronisuihkua säätelevän elektrodijärjestelmän sisältävä rakenneosa.

Aihealue: Elektroniikka

GSM on matkapuhelinjärjestelmä jota käytetään maailmanlaajuisesti.

GSM on tekniikaltaan täysin digitalisoitu eli se on ns. toisen sukupolven (2G) matkapuhelinverkko.

Tavallisten puheluiden lisäksi verkossa voi tehdä datapuheluita, lähettää teksti- ja muita lyhytviestejä ja käyttää pakettidatapalveluja

Aihealue: Elektroniikka

Järjestelmän ominaisuus, joka hidastaa muutoksiin reagoimista tai estää systeemiä palaamasta alkuperäiseen tilaansa. Systeemissä on eräänlainen "välys" tai "kuollut alue".

Suureen muuttuminen viivästyy hystereesin vaikutuksesta, koska suureen arvo ei riipu vain hetkellisesti vaikuttavista tekijöistä, vaan myös suureen aikaisemmasta arvosta. Lähtöarvo tietyn todellisen arvon kohdalla on erilainen lähestyttäessä kyseistä kohtaa eri suunnista.

Aihealue: Elektroniikka

Kelan tai muun yleisin johdinsilmukan kyky vastustaa sen läpi kulkevaa sähkövirran muutosta.

Induktanssin Sl-järjestelmän mukainen yksikkö on henry.

Myös suora johdin muodostaa ympärilleen magneettikentän, kun siinä kulkee sähkövirta. Siten kaikilla johtimilla on ainakin jonkin verran induktanssia.

Aihealue: Elektroniikka

Järjestelmäpiiri on lähinnä sulautetuissa järjestelmissä käytettävä integroitu piiri, joka joka sisältää yhdessä paketissa lähes koko järjestelmän vaatiman toiminnallisuuden, kuten suorittimen, signaaliprosessorin, näytönohjainpiirin, yms.

Aihealue: Elektroniikka

Jumpperi on pieni irrotettava kytkin, jollaisilla säädetään mm. tietokoneen emolevyn ja muiden piirilevyjen asetuksia.

Aihealue: Elektroniikka

Juottaminen on metallien liittämistä toisiinsa käyttäen liitoksessa metallia tai metalliseasto, jonka sulamispiste on alhaisempi kuin liitettävien materiaalien.

Suosituimmat juotusaineet ovat tina ja sinkki.

Menetelmää, jossa liitettävät aineet sulavat yhteen kutsutaan hitsaamiseksi.

Aihealue: Elektroniikka

Sähkökemiallinen pari elektrodi, jossa tapahtuu pelkistyminen.

Katodeja, joita käytetään kenttäemission avulla tyhjiössä, kutsutaan kylmäkatodeiksi. Kuumakatodit, joita kutsutaan usein myös hehkulangoiksi, ovat yleisimpiä.

Useimmat radiot ja televisiot 1970-luvulle saakka käyttivät kuumakatodielektroniputkia signaalin vahvistukseen ja käsittelyyn.

Aihealue: Elektroniikka

metalliesineiden valmistustapa, jossa yleensä grafiitti- tai kuparielektrodilla siirretään materiaalia sähkön avulla öljyyn upotetusta metallikappaleesta.

Tämä työstömenetelmä on kehitetty 1940-luvulla Kipinätyöstöä käytetään paljon muovituotteille tarkoitettujen ruiskuvalukoneiden muottien valmistuksessa.

Aihealue: Elektroniikka

Iso sähkömetallinen kytkin, joka on sähköisesti ohjattava.

Kontraktori on toiminnallisesti samanlainen kuin rele.

Releellä ja kontraktorilla on eroa yleensä vain kokoluokassa; kontraktorilla ohjattavat virrat ovar suurempia ja jännitteet korkeampia eli kontaktori on tarkoitettu kytkinlaitteeksi sähkölaitteen päävirtapiiriin, mutta rele ohjausvirtapiiriin.

Aihealue: Elektroniikka

Mikropiiri, jossa on prosessori ja joitain muisti- ja liityntälohkoja.

Käytetään sulatetuissa järjestelmissä, eli melkeinpä kaikissa taskulamppua monimutkaisemmissa elektroniikkalaitteissa.

Esimerkiksi television, pesukoneen, mikroaaltouunin ja digitaalisen lämpömittarin ohjaustoiminnot ovat usein mikro-ohjaimella toteutettuja.

Kyseessä on siis pieni tietokone, joka ei välttämättä tarvitse muuta kuin virtalähteen toimiakseen.

Aihealue: Elektroniikka

Mikropiiri eli integroitu piiri on puolijohdekomponentti, johon on integroitu suuri määrä aktiivisia ja usein myös passiivisia elektronisia komponentteja.

Tyypillisiä mikropiirejä ovat erilaiset vahvistimet, digitaalipiirit, elektoroniset muistit ja sovelluskohtaiset mikropiirit , jotka on suunniteltu tiettyyn tarkoitukseen yhden laitevalmistajan tarpeisiin, esimerkiksi kännykän keskeiseksi osaksi.

Aihealue: Elektroniikka

Suoritin, joka on integroitu yhdelle mikropiirille. Mikropiiri on puolijohdemateriaalia, esim. piitä, ja piirille voidaan integroida jopa miljoonia transistoreita.

Piirille integroitujen transistorien määrä on kasvanut nopeasti.

Aihealue: Elektroniikka

Liitin jonka sisään urosliittimen piikit työnnetään.

Aihealue: Elektroniikka

Yksi sähköopin peruslaeista on keksijänsä mukaan nimeltään Ohmin laki. Ohmin lain mukaan johtimessa kulkeva sähkövirta on sitä suurempi, mitä suurempi jännite johtimen päiden välillä vaikuttaa: U = R x I.

Aihealue: Elektroniikka

Kahden sähköjohtimen välitön kosketus tilanteessa, jossa niiden ei olisi tarkoitus muodostaa sähköä johtavaa kytkentää sähkölaitteen toimimiseksi.

Kyseessä on elektronisen piirin tilanne, jossa kaksi eri potentissa olevaa pistettä kytkeytyvät yhteen pieni-impedanssisen kuorman kautta. Oikosulusta seuraa, että virtaa rajoittaa ainoastaan se piirin osa, jonka läpi oikosulkuvirta kulkee

Aihealue: Elektroniikka

Elektroniikan komponentti, joka vahvistaa kahden sisääntulonsa välistä jännite-eroa tietyllä vahvistuskertoimella.

Komponentissa on viisi napaa: kaksi sisääntuloa, käyttösähkön navat ja ulostulonapa. Tyypillisesti operaatiovahvistinta käytetään vahvistamaan analogisia signaaleja, kuten äänisignaalia tai antureilta tulevaa mittaustietoa. Ideaalisen operaatiovahvistimen vahvistus on ääretön. Käytännössä vahvistus ei ole ääretön, vaan esimerkiksi LM358-operaatiovahvistimessa vahvistus on 100 000 -kertainen

Aihealue: Elektroniikka

Piirilevy yhdistää elektroniikkalaitteissa komponentit toisiinsa ilman erillisiä johtimia ja toimii samalla niiden kiinnitysalustana.

Yleisin piirilevy on lasikuitivahvisteineen muovilevyyn epoksiliimalla kiinnitetty kuparifolio.

Kytkentäkuvio muodostetaan poistamalla ylimääräinen folio kemiallisella syövytyksellä eli etsauksella.

Aihealue: Elektroniikka

Materiaali, joka johtaa sähköä paremmin kuin eriste, mutta huonommin kuin metallit.

Se on materiaali, jonka velenssivyön ja johtavuusvyön välinen energiaero on huomattavasti pienempi kuin eristeillä, mikä helpottaa elektronin siirtymistä vyöltä toiselle.

Puolijohteita ovat puolimetalleiksi luokitellut alkuaineet ja useat niitä sisältävät yhdisteet. Teknisesti tärkeimmät puolijohteet ovat Pii, gernium sekä jaksollisen järjestelmän III ja V ryhmän alkuaineiden yhdisteet (III-V -puolijohteet) kuten galliumarsenidi.

Aihealue: Elektroniikka

RAM eli Random Access Memory on nopeaa muistia joka tyhjenee, kun laite sammutetaan.

Käyttöjärjestelmä ja ohjelmat vaativat RAM-muistia toimitakseen oikein, koska kiintolevy ja SSD ovat liian hitaita lataamaan kaiken ajoissa, kuten suurien mallien lataus.

Aihealue: Elektroniikka

Aine,  jossa elektronit pääsevät kulkemaan huonosti, eli sillä on suuri resistiivisyys ja vastaavaasti pieni sähkönjohtavuus. Sähköeriste tarkoittaa myös sähköteknistä komponenttia tai rakennetta, jolla virtapiirejä erotetaan galbaanisesti toisistaan tai ympäristöstä.

Tunnetuimpia eristemateriaaleja on erilaiset muovit, posliini, lasi, lakat, öljy jka kaasu sähkökytkimessä. Lähes kaikki epämetallit ovat eristeitä, lukuunottamatta esim. grafiittia.

Aihealue: Elektroniikka

Sähköjohde on materiaali, jossa elektronit pääsevät kulkemaan hyvin. Sähköä johtavista materiaaleista voidaan rakentaa edelleen esimerkiksi sähköjohtoja ja -kaapeleita. Sähköjohteen hyvyyttä kuvaa siinä käytetyn aineen konduktiivisuus eli sähkönjohtavuus, joka on lämpötilariippuvainen suure. Tutuimmat johteet ovat metalleja. Esimerkiksi kupari on usein elektroniikkateollisuudessa käytetty hyvin sähköä johtava metalli. Ei-metallisia johteita ovat muun muassa grafiitti, suolaliuokset ja kaikki plasmat.

Aihealue: Elektroniikka

Sähköopin osa-alue, jossa käsitellään staattisia eli liikkumattomia sähköisiä ilmiöitä. Näitä ovat mm. sähkövaraus, sähkökenttä, sähköinen potentiaali ja jännite.

Aihealue: Elektroniikka

Kansainvälinen yksikköjärjestelmä eli SI-järjestelmä on maailman yleisin mittayksikköjärjestelmä. Yksi sen seitsemästä perussuureesta on sähkövirta, jota merkitään tunnuksella I. Sähkövirran yksikkö on ampeeri (A).

Sähkövirran voi mielikuvana rinnastaa esimerkiksi veden virtaukseen. SI-järjestelmän määritelmän mukaan yhden ampeerin sähkövirta kahdessa toisistaan metrin päässä samansuuntaisesti tyhjiössä kulkevassa äärettömän pitkässä ja ohuessa johtimessa aiheuttaa näiden johtimien välille 2·10-7Newtonin suuruisen voiman johdinmetriä kohti.

Jos sähkövirran voimakkuus ja suunta pysyvät vakioina, on kyseessä tasavirta. Esimerkiksi auton akku syöttää tasavirtaa. Tasavirran merkintänä käytetään DC. Vaihtovirta on sähkövirtaa, jonka suunta vaihtuu ajasta riippuen, tyypillisesti sinimuotoisesti. Vaihtovirran merkintänä käytetään AC. (Näitä merkintöjä sopivasti yhdistäen voisi muodostaa esimerkiksi rokkibändin nimen.)

Aihealue: Elektroniikka

Liitin, joka muuttaa liittimen tai johdon pinnijärjestyksen uroksesta naaraaksi tai päinvastoin

Aihealue: Elektroniikka

Sulake on virtapiirissä oleva turvalaite. Se suojaa sähkön käyttäjää tapaturmavaaralta, jos sähkölaite ylikuormittuu tai siihen tulee muu sähkötekninen vika, joka aiheuttaa virtapiikin järjestelmässä. Sulake suojaa myös sähköjohtoa ylikuormituksen aiheuttamalta lämpenemiseltä ja estää näin mahdollisen tulipalon. Vikavirtasuojakytkin ei korvaa sulaketta tai johdonsuojakatkaisijaa oikosulku- tai ylikuormitustilanteessa, sillä vikavirtasuoja toimii vain, jos virtaa karkaa normaalivirtapiiristä johonkin.

Aihealue: Elektroniikka

Transistori on kolmeliitoksinen puolijohdekomponentti, joka voi toimia kytkimenä, vahvistimena tai muistin elementtinä. Transistorit jaetaan yleensä kahteen päätyyppiin: bipolaaritransistoreihin ja kanavatransistoreihin. FET on toimintaperiaatteeltaan transkonduktanssivahvistin, eli sen läpi kulkeva virta on verrannollinen tulon jännitteeseen. Bipolaaritransistori puolestaan toimii virtavahvistimena. Oheiskomponenttien avulla transistoreista voi kuitenkin rakentaa myös muunlaisia vahvistimia ja kytkentöjä.

Aihealue: Elektroniikka

Liittimet ym. komponentit  joiden ulkonevat osat menevät naaras komponentin sisään.

Aihealue: Elektroniikka

Suljettu virtapiiri on virtalähteiden, johtimien ja sähkölaitteiden muodostama sähkövirran kulkureitti. Avoimesta virtapiiristä ei virta kulje lävitse, virtapiiri voidaan katkaista tarkoituksellisesti esimerkiksi katkaisijalla.

Aihealue: Elektroniikka