Hyppää pääsisältöön
Media- ja it-alan sanaston termejä selitettynä.

käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu, joka sisältää tietoa käyttäjistä, tietokoneista ja verkon resursseista.

Se mahdollistaa keskitetyn resurssien jakamisen käyttäjille ja sovelluksille sekä tarjoaa tavan nimetä, kuvata, paikallistaa, hallita ja suojata käytössä olevia verkon resursseja.

Aihealue: Tietotekniikka

Pääkäyttäjä, jolla on kaikki oikeudet järjestelmään.

Aihealue: Tietotekniikka

Tietokoneohjelma, joka toimii ihmiskäyttäjän puolesta tietyn profiilin perusteella. Agentti hoitaa Internetissä mm. sähköpostin reititystä ja valvoo verkkoliikennettä.

Aihealue: Tietotekniikka

Ohjelmisto, joka ohjaa tietokoneen oheislaitetta. Ajuri tuntee toisaalta käytettävän laitteen yksityiskohdat ja toisaalta se toteuttaa käyttöjärjestelmäkohtaisen rajapinnan, jonka kautta käyttöjärjestelmä pystyy antamaan toimintapyyntöjä oheislaitteelle.

Aihealue: Tietotekniikka

Sähkönsiirtojärjestelmä, joka yhdistää sähkövoimatekniikkaa sekä automaatio-, tieto- ja viestintäteknologioiden ratkaisuja.

Älykkään sähköverkon avulla sähkön kulutusta pystytään ohjaamaan ja tasaamaan ja se antaa sekä sähköyhtiöille, että kuluttajille entistä tarkempaa tietoa sähkön käytöstä ja mahdollisuuden tehostaa energian käyttöä.

Älykkäässä sähkönsiirtojärjestelmässä sähköverkon siirtokapasiteetti on myös mahdollista hyödyntää nykyistä paremmin.

Aihealue: Tietotekniikka

American Standard Code for Information Interchange. Merkkijärjestelmä, jossa on 128 yleisintä merkkiä.

Aihealue: Tietotekniikka

Itsetoimiva laite tai järjestelmä. Nykyisin teollisuusanimaatio tarkoittaa usein tietokoneen käyttämistä koneiden ja tuotantoprosessien ohjaamisessa.

Tuotantotekniikan osana teollisuusautomaatio on kehittyneempi aste mekanisaatiosta, jossa ihmiset käyttävät koneita työnsä apuna. Tunnetuin automaation alue on teollisuusrobotiikka.

Automaation joitakin hyötyjä ovat toistettavuus, tiukempi laadunhallinta, jätteiden vähentyminen, integraatio yrityksen muiden järjestelmien kanssa, kasvanut tuotanto ja pienentynyt työvoiman tarve. Joitakin haittapuolia ovat korkeat alkukustannukset ja suurempi riippuvuus kunnossapidosta.

Aihealue: Tietotekniikka

Avoin Lähdekoodi tarkoittaa ohjelmistojen tuottamis- ja kehitysmenetelmiä, jotka tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden tutustua ohjelman lähdekoodiin ja muokata sitä omien tarpeidensa mukaisesti.

Avoimien lähdekoodin periaatteisiinkuuluu myös vapaus käyttää ohjelmaa mihin tahansa tarkoitukseen ja kopioida ja levittää sekä alkuperäistä että muokattua versiota.

Paitsi ohjelmistojen kehitysmenetelmiin avoimella lähdekoodilla voidaan viitata myös niiden avulla tuotettuihin ohjelmistoihin sekä kehittäjäyhteisöön.

Aihealue: Tietotekniikka

Back-end vittaa taustajärjestelmään, joka pyörittää ohjelmistoa / nettisivua, jota käyttäjä ei näe.

Aihealue: Tietotekniikka

Laajakaistaisten yhteyksien verkko. Internet-operaattoreita ja palveluntarjoajia toisiinsa yhdistävä suurinopeuksinen runkoverkko.

Aihealue: Tietotekniikka

Binary digIT. Bitti. Pienin informaation yksikkö, arvot 0 (pois) tai 1 (päällä).

Aihealue: Tietotekniikka

Tietokoneen uudelleenkäynnistys. Joskus uusien ohjelmien asennus vaatii "boottauksen", mutta sitä käytetään usein myös käyttöjärjestelmän tai ohjelmien häiriötilan laukaisemiseen.

Aihealue: Tietotekniikka

(Bits per second) Bittiä sekunnissa. Tiedonsiirron nopeuden yksikkö. Yhdessä tavussa on 8 bittiä

Aihealue: Tietotekniikka

(bug) Ongelmia aiheuttava virhe tietokoneohjelman koodissa. Bugit voivat aiheuttaa monenlaisia ongelmia, aina ohjelman ailahtelevasta käyttäytymisestä käyttöjärjestelmän kaatumiseen asti.

Aihealue: Tietotekniikka

Verkkoprotokolla, jonka yleisin tehtävä on jakaa IP-osoitteita uusille lähiverkkoon kytkeytyville laitteille.

DHCP-palvelin voi jakaa asiakkaille myös muita asetuksia, kuten oletusyhdyskäytävän ja nimipalvelimen (tai nimipalvelimien) IP-osoitteen. Käytännössä DHCP-palvelin voi jakaa lähes mitä tahansa asetuksia, kuten reitittimille käyttöjärjestelmän lataamiseen käytetyn TFTP-palvelimen osoitteen.

Aihealue: Tietotekniikka

Sähköisessä viestinnässä käytettävä kuvasymboli.


Emoji voi esimerkiksi korvata jonkin sanan, kuten kissan kuva kissa-sanan, tai se voi kuvata tunteita, kuten hymynaama iloa.

Emojeita käytetään usein esimerkiksi Sosiaalisessa mediassa ja tekstiviesteissä.

Aihealue: Tietotekniikka

Teollisen internetin taustalla toimiva ajattelumalli.

Ajatuksena liittää erilaisia laitteita verkkoon ja tehdä niistä paremmin hallittavia.

Keskittyy erityisesti kuluttajapuolen sovelluksiin, esimerkkeinä internet-verkkoon kytkettävät kodinkoneet ja etäluettavat mittarit.

IoT:n avulla pystytään keräämään ja hyödyntämään entistä enemmän tietoa.

Aihealue: Tietotekniikka

Firmware eli laiteohjelmisto on tietotekniseen laitteeseen kiinteästi asennettu ohjelmisto tai sen osa, joka huolehtii laitteen perustoiminnoista.

Kyseessä on siis tavallaan laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmä.

Vähitellen firmware on alkanut tarkoittaa ohjelmistoa, joka on asennettu pysyvästi laitteen omaan muistiin erotukseksi kiintolevyyn tai muuhun massamuistiin tallennetuista ohjelmista.

Periaatteessa kyse on sellaisesta ohjelmasta, joka toimii laitteiston ja ohjelmiston välissä.

Aihealue: Tietotekniikka

Frontend tarkoittaa käyttäjälle visuaalisessa muodossa esittämää osuutta sivustosta.

Tässä ilmestyy kaikki kuvat, videot, teksti jne. Joka ei liity itse ohjelmistoon / nettisivuun rakenteellisesti.

Aihealue: Tietotekniikka

”korkea todenmukaisuus”, mikä tarkoittaa äänen tallennuksen ja toiston valiolaatua.

 Hifi-laitteiden tarkoitus on toistaa tallennettu materiaali muokkaamattomana, alkuperäisen kaltaisena, oli sitten kyse videosta, still-kuvasta tai – kuten yleisemmin hifistä puhuttaessa – äänestä. Samantyyppisiä periaatteita liittyy myös auto-hifin, mutta kotioloissa tietyt tavoitteet on mahdollista saavuttaa helpommin.

Toiston laadun arviointiin on olemassa mittausmenetelmiä.

Aihealue: Tietotekniikka

Standardi langattomaan tiedonsiirtoon käyttäen infrapunasäteilyä. IrDA-standardin mukaisia liitäntöjä ja lisälaitteita käytetään erityisesti liikuteltavissa laitteissa kuten matkapuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa, kameroissa, videokameroissa tai kämmentietokoneissa.

Yleisin IrDA:n käyttötarkoitus on kannettavan tietokoneen ja pöytäkoneen helppo yhdistäminen toisiinsa ilman johtoviidakkoa.

Aihealue: Tietotekniikka

Termin on lanseerannut IT-yritys Cisco.

Yhdistää niin esineet, asiat, prosessit, tiedon kuin ihmiset.

Lähellä teollista internetiä, mutta huomioi yritysten lisäksi, miten myös yksilöt ja kokonaiset yhteiskunnat voivat hyötyä uusista, teknologian mukaan tuomista mahdollisuuksista.

Toimii kattokäsitteenä niin teolliselle internetille kuin esineiden ja asioiden internetille.

Aihealue: Tietotekniikka

Yleisnimi tekniikoille, joilla pyritään rajoittamaan sitä, mitä tietokoneen tai muun vastaanottimen käyttäjä pystyy DRM-suojatulle datalle tekemään saadessaan käsiinsä tällaista dataa.

DRM-tekniikka saattaa asettaa rajoituksia esimerkiksi datan edelleenlähettämiselle, tallentamiselle ja kopioimiselle.

DRM-tekniikoiden sovellusalueita ovat muun muassa tekijänoikeuden alaisen musiikin, elokuvien ja tietokoneohjelmistojen kopioinnin esto sekä liikesalaisuuksien suojaaminen teollisuusvakoilulta.

Aihealue: Tietotekniikka

Erilaisten järjestelmien säätö- ja viestintätapahtumia tutkiva tiede.

Peruselementtejä ovat: Stimulaatio ulkomaailmasta, joka vaikuttaa sensoriin. Sen muokkaama syötetieto vaikuttaa päätöksentekoelimeen, jonka muokkaama ulostulotieto vaikuttaa vaikutuselimeen, efektoriin ja efektorin vaikutus muokkaa (stimuloi) ulkomaailmaa sekä palautesilmukka vaikutuksesta input-tietoo.

Palautesilmukka mahdollistaa tavoitteellisen toiminna eli säädön.

Aihealue: Tietotekniikka

laajakaista, engl. broadband, Tiedonsiirtoyhteys, joka mahdollistaa tietoverkoissa olevan aineiston ja palvelujen käytön vaivattomasti. Käytettykä tekniikoita esim. ADSL, kaapeliyhteys ja valokuitu.

Aihealue: Tietotekniikka

Linux on ilmainen avoin lähdekoodinen käyttöjärjestelmä, jota pääasiassa käytetään servereissä, super tietokoneissa, isoissa julkisissa paikoissa kuten lentokentillä tai ihan peruskäytössä ja koodaustöissä.

 

Aihealue: Tietotekniikka

Tietokonegrafiikalla lisättyjä kuvia, ääniä ja muuta dataa lisätään "pelimaailmaan" reaalimaailmaan usean kameran kautta, joka lisätään digitaalisena kuvana lasiruuduille.

Yksi tunnetuista esimerkeistä on Pokemon Go! Mutta tekniikkaa voi käyttää paljon muuhunkin.

Esimerkiksi Ikealla lisätyn todellisuuden tekniiikkaa käytetään sovelluksessa, jossa voidaan katsoa ruudulta, mahtuuko vaikka sohva olohuoneeseesi.

Aihealue: Tietotekniikka

Erilaisten järjestelmien, koneiden, laitteiden ja niihin yhdistettyjen sensorien välistä älykästä kommunikointi.

M2M  ja IoT sekoitetaan usein keskenään, mutta erona on, että M2M:n kohdalla laitteiden välinen keskustelu ei edellytä välttämättä internet-yhteyttä toisin kuin IoT:ssä.

M2M toimii IoT:n ja teollisen internetin alakäsitteenä.

Aihealue: Tietotekniikka

Minimum Viable Product (MVP) on uuden tuotteen pienin mahdollinen versio, jolla voidaan kerätä maksimaalinen määrä oppia asiakkailta.

MVP:n tavoitteena ei ole välttämättä rakentaa valmista tuotetta tai edes prototyyppiä, vaan versio, jolla päästään testaamaan tuotteen ns. markkinayhteensopivuutta.

MVP:n ei tarvitse edes olla toimiva ohjelmisto, vaan se voi olla vaikkapa web-muotoinen rautalankamalli tai video, joka kuvaa uuden tuotteen toimintaa riittävissä määrin.

Verkkopalvelukehityksessä MVP mielelletään kuitenkin puhekielessä usein toimivan ohjelmiston ensimmäiseksi julkaisuversioksi.

Aihealue: Tietotekniikka

Tekniikka, jolla valmistetaan nanometrin mittakaavassa rakenteita siten, että muodostunut uusi rakenne tuottaa jonkun uuden suunnittellun ominaisuuden tai toiminnon. Yksi nanometri on vain miljoonaosa millimetristä. Atomin koko on noin 0,1 nm.

Nykyisin elektroniikassa hyödynnetään molekyylitason teknologiaa laajasti. Elektroniikassa esimerkiksi tietokoneiden kiintolevyhen lukupäissä ja tietokonesiruissa on nykyään useita osia, joiden toiminta perustuu nanoteknologiaan.

Aihealue: Tietotekniikka

Tietokoneohjelmisto on useista tohjelmista, niiden käyttämisestä tiedostoista ja nihiin liittyvästä dokumentaatiosta muodostuva kokonaisuus.

Ohjelmistoja ovat esimerkiksi niin tavalliset toimisto-ohjelmistot ja videopelit kuin kokonaiset käyttöjärjestelmätkin. Usein termejä ohjelma ja ohjelmisto käytetään sekaisin sekä toistensa synonyymeina.

Aihealue: Tietotekniikka

Formaaleja kieliä, joita ohjelmoijat käyttävät ohjelmointiin.
ohjalmointikielell' tehdystä lähdekoodista tuotetaan tietokoneen ymmärtämää konekieltä. Koneen ymmärtämää binääriä voidaan tehdä välikielen kautta.

Aihealue: Tietotekniikka

Pakkausohjelma on tietokoneohjelma, joka tiivistää tietoa pienempään tilaan. Pienemmästä tiedostokoosta on etua etenkin internetissä, sillä tiedoestot siirtyvät nopeammin ja vievät vähemään siirtokaistaa.

Tietoaineksen tiivistäminen on mahdollista, koska lähes kaikki tallennettava informaatio on tilastollisesti redundanttia eli se sisältää vähemmän todellista informaatiota kuin sen kuvaamiseen on käytetty. Useimmissa merkistöissä, kuten ASCIIssa, jokainen kirjain kuvataan samalla bittimäärällä.

Aihealue: Tietotekniikka

Pilvipalvelu (Cloud Service) on yleistermi internet-verkon kautta käytettävissä olevasta ohjelmistopalvelusta.

Pilvipalvelu on kielikuva, koska se esitetään usein pilven muotoisena esityksissä.

Aiemmin ohjelmistoja myytiin pääasiallisesti lokaaleina ohjelmistolisensseinä,

pilvipalvelun tavallisin kaupallistapa on ohjelmistovuokraus.

Aihealue: Tietotekniikka

Tuntemamme Internetin pinnan alla sijaitseva indeksoimaton verkkomaailma täynnä nettisivuja, jotka toimivat täyden anonymiteetin suojassa.

Tämä osio ei tule esille tavallisilla hakumoottoreilla kuten Google, ja siksi on paikka, jossa on paljon laitonta ja epämoraalista aineistoa.

Aihealue: Tietotekniikka

Tarkoittaa sitä, että videokuvaa lähetetään verkossa suorana lähetyksenä katsojalle suoratoistopalvelun kautta. Useat suositut sosiaalisen median sivustot, kuten Facebook, Instagram ja Youtube ovat ottaneet käyttöönsä reaaliaikaisen suoratoiston mahdollisuuden.

Livestriimaus on hyvin suosittua tietokonepelaajien keskuudessa, esimerkiksi  Twitch kerää päivittäin yli 15 miljoonaa kävijää.

Aihealue: Tietotekniikka

Tiedon salausmenetelmä, joka perustuu julkiseen ja salaiseen avaimeen. Yksi käytetyistä tiedonkryptausmenetelmistä.

Aihealue: Tietotekniikka

Viestintämenetelmä, jossa viestejä siirretään morseaakkosina, pisteistä ja viivoista koostuvina merkkeinä.

Monissa maissa morsetusta käytetään asevoimien komminukointimenetelmänä.

Sähkötyksessä käytettävät kirjainten ja numerojen koodit tunnetaan nimellä morseaakkoset.

 

Aihealue: Tietotekniikka

Paikallaan tai verkon yli liikkeesäs oleva tiedon salaus.

Menetelmiä ja algoritmejä on paljon.

Esimerkiksi käyttämällä hotellihuoneesta VPN:nää (Virtual Private Network) voit salata omat viestien ja tiedostojen siirrot.

Aihealue: Tietotekniikka

Tietokoneohjelmistotyyppi, joka tunnetaan ehkä paremmin nimillä valvomo-ohjelmisto tai PC-valvomo. Valvomossa on tietokoneella toteutettu graafinen käyttöliittymä automaatiojärjestelmiin.

Automaation valvomo voidaan toteuttaa myös ilman valvomo-ohjelmistoa ohjelmoitavien logiikoiden työkaluilla.

 

Aihealue: Tietotekniikka

SSH on salattuun tietoliikenteeseen tarkoitettu protokolla. Yleisin SSH:n käyttötapa on ottaa etäyhteys SSH-asiakasohjelmalla SSH-palvelimeen päästäkseen käyttämään toista konetta merkkipohjaisen konsolin kautta.

0SSH:lla voidaan myös suojata FTP-, HTTP- tai muuta liikennettä, joka toimii samalla tasolla. Rlogin, telnet, rsh, rcp ja rdist suositellaan korvattavaksi SSH:lla, koska näiden yhteydenottotapojen suojaustaso on varsin heikko.

Aihealue: Tietotekniikka

Internetin verkkosisällön tiedonsiirtotapa.

Siinä loppukäyttäjälle palveluntarjoajan tiedoston multimediasisältöä aletaan esittää tilaajalle heti samalla, kun palvelun käyttäjän tiedonsiirron tilauspyyntö on vastaanotettu tilauksen vastaanottajalla.

Suoratoisto on uudempi palvelumuoto kuin perinteinen tiedoston osasiirtäminen, jossa koko tiedosto pitää olla käyttäjällä kokonaan ennen sen ollessa valmiina tarkastelua varten.

Aihealue: Tietotekniikka

Kone, joka on valmistuessaa suorityskyvyltään maailman nopeimpien tietokoneiden joukossa.

Supertietokoneita käytetään suurteholaskentaan. Käyttökohteena on usein laskennallisesti vaativa tieteellinen tutkimus.

Supertietokoneet ovat kuin tietokoneiden Formula 1 -autoja: ne suorittavat laskutoimituksia miljoonia kertoja nopeammin kuin normaalikäytössä olevat tietokoneet.

Erittäin suurta laskentatehoa tarvitaan huippututkimuksen tekoon monilla data- ja laskentaintensiivisillä tieteenaloilla, esimerkiksi lääkeainetutkimuksessa ja ilmastotieteissä.

Aihealue: Tietotekniikka

Koneiden oppiminen, koneet pystyvät analysoimaan massiivisen määrän tietoa ilman ihmisen keskyjä.
Tapahtuu sensorien, massadatan ja muun digitaalisen tiedon analysoimisella.

Tekoälyjä on hyvin eritasoisia, ja nille on vaikea antaa arvioita kuinka paljon ne ovat kehittyneet toistensa välillä.

Aihealue: Tietotekniikka

Sisältää älykkäät koneet ja edistyksellisen analytiikan unohtamatta kuitenkaan ihmisiäkään.

Keskenään keskustelevat koneet on varustettu sensoreilla ja ohjelmistoilla.

Näiden välittämä tieto, ns. big data ohjautuu henkilöille, jotka hyödyntävät tietoa esim. valmistusprosessin ja laadun kehittämistä.

Teollisesta internetistä puhutaan, k0un katse suuntautuu yrityksiin ja erityisesti teollisuuteen.

Käytetään myös termiä Industrial Internet of Things eli IIoT.

Aihealue: Tietotekniikka

Toimenpide, jossa kiintolevyltä, muistikortilta, nauhalta, levykkeeltä tai muulta vastaavalta tallennusmedialta palautetaan teknisesti tiedostoja ja tietoa.

Kiintolevyn tietojen palautus tapahtuu puhdastilassa, joissa erilaiset luokitukset määräävät tilan puhtauden.

Aihealue: Tietotekniikka

Tor on vapaa ohjelmisto, joka mahdollistaa Internetin anonyymin käytön ja sensuurin kiertämisen.

Se on suunniteltu mahdollistamaan sitä käyttävien henkilöiden anonyymin internetselaamisen niin, että valtion virastot, yritykset tai muut tahot eivät voi havaita heidän tekemisiään tai sijaintiaan.

Aihealue: Tietotekniikka

Ulkomainonnan muot, jossa yrityksen tai tuotteen nimi, logo tai muu viesti on toteutettu valoa tuottavista materiaaleista tai varustettu valoin niin, että  mainoksen viesti on nähtävissä erityisen hyvin pimeänä vuorokaudenaikana.

Valomainokset sijoitetaan näkyville paikoille, kuten rakennusten katoille tai seiniin tai liikkeen ikkunaan tai sen yläpuolelle.

Aihealue: Tietotekniikka

Tärkeän tiedon kopiointi alkuperäisen tallennuspaikan lisäksi yhteen tai useampaan paikkaan.

Onnettomuuden sattuessa voit ottaa tärkeät tiedostot käyttöön varmuuskopiosta.

Varmuuskopion voi tehdä erilliselle kiintolevylle tai pilveen, jotta voit päästä niihin kiinni vaikka alkuperäinen kopio hajoaa tai on muuten käyttökelvoton.

 

Aihealue: Tietotekniikka

Kokonaisuus, jossa ihminen voi liikkua ja vuorovaikuttaa muiden virtuaalimaailmassa seikkailevien ihmisten sekä ohjelmoitujen tietokoneen ohjaamien hahmojen kanssa.

Useat tietokone- ja konsolipelit (erityisesti seikkailu- ja roolipelit) sisältävät laajoja virtuaalimaailmoja, esimerkiksi Morrowind ja Final Fantasy.

Aihealue: Tietotekniikka

Tekniikkaa, jolla jonkin fyysisen resurssin tekniset piirteet piilotetaan muilta järjestelmiltä, sovelluksilta ja loppukäyttäjiltä, jotka käyttävät näitä resursseja.

Aihealue: Tietotekniikka

Ohjelma, jolla voidaan tehdä omia ohjelmia käyttäen Visual Basic -ohjelmointikieltä.

Aihealue: Tietotekniikka

Voimala on teollisuusmittakaavan sähköntuotantolaitos.

Lämmitysvoimalaitoksella tarkoitetaan sähköä ja lämpöä yhteistuotantona tuottavaa laitosta.

Lämpövoimalaitos tuottaa sähköä lämmön avulla. Pelkästään lämpöä tuottavaa laitosta kutsutaan lämpölaitokseksi.

Aihealue: Tietotekniikka

(Virtual Private Network) Virtuaalinen erillisverkko.

Aihealue: Tietotekniikka

Whatsapp on pikaviestin, jolla pystyt lähettämään viestejä ja kuvia ilmaiseksi.

Helppokäyttöinen ohjelma puhelimella tai tietokoneella. 

Aihealue: Tietotekniikka

Röntgensäteily on sähkömagneettisen säteilyn laji. Sen aallonpituus on noin 0,01–10 nanometriä; se on paljon lyhytaaltoisempaa kuin näkyvä valo.

Röntgensäteilylle on ominaista sen suuri läpäisykyky: se kulkee monien sellaistenkin kiinteiden aineiden läpi, jotka näkyvälle valolle ovat täysin läpi­näkymättömiä.

Röntgenkuvaus lääketieteessä lienee menetelmän tunnetuin käyttömuoto.

Aihealue: Tietotekniikka