Hyppää pääsisältöön

Yksi sähköopin peruslaeista on keksijänsä mukaan nimeltään Ohmin laki. Ohmin lain mukaan johtimessa kulkeva sähkövirta on sitä suurempi, mitä suurempi jännite johtimen päiden välillä vaikuttaa: U = R x I.

Aihealue