Hyppää pääsisältöön

Tietokoneohjelmisto on useista tohjelmista, niiden käyttämisestä tiedostoista ja nihiin liittyvästä dokumentaatiosta muodostuva kokonaisuus.

Ohjelmistoja ovat esimerkiksi niin tavalliset toimisto-ohjelmistot ja videopelit kuin kokonaiset käyttöjärjestelmätkin. Usein termejä ohjelma ja ohjelmisto käytetään sekaisin sekä toistensa synonyymeina.

Voimala on teollisuusmittakaavan sähköntuotantolaitos.

Lämmitysvoimalaitoksella tarkoitetaan sähköä ja lämpöä yhteistuotantona tuottavaa laitosta.

Lämpövoimalaitos tuottaa sähköä lämmön avulla. Pelkästään lämpöä tuottavaa laitosta kutsutaan lämpölaitokseksi.

Tekniikka, jolla valmistetaan nanometrin mittakaavassa rakenteita siten, että muodostunut uusi rakenne tuottaa jonkun uuden suunnittellun ominaisuuden tai toiminnon. Yksi nanometri on vain miljoonaosa millimetristä. Atomin koko on noin 0,1 nm.

Nykyisin elektroniikassa hyödynnetään molekyylitason teknologiaa laajasti. Elektroniikassa esimerkiksi tietokoneiden kiintolevyhen lukupäissä ja tietokonesiruissa on nykyään useita osia, joiden toiminta perustuu nanoteknologiaan.

Itsetoimiva laite tai järjestelmä. Nykyisin teollisuusanimaatio tarkoittaa usein tietokoneen käyttämistä koneiden ja tuotantoprosessien ohjaamisessa.

Tuotantotekniikan osana teollisuusautomaatio on kehittyneempi aste mekanisaatiosta, jossa ihmiset käyttävät koneita työnsä apuna. Tunnetuin automaation alue on teollisuusrobotiikka.

Sähkönsiirtojärjestelmä, joka yhdistää sähkövoimatekniikkaa sekä automaatio-, tieto- ja viestintäteknologioiden ratkaisuja.

Älykkään sähköverkon avulla sähkön kulutusta pystytään ohjaamaan ja tasaamaan ja se antaa sekä sähköyhtiöille, että kuluttajille entistä tarkempaa tietoa sähkön käytöstä ja mahdollisuuden tehostaa energian käyttöä.

Älykkäässä sähkönsiirtojärjestelmässä sähköverkon siirtokapasiteetti on myös mahdollista hyödyntää nykyistä paremmin.

”korkea todenmukaisuus”, mikä tarkoittaa äänen tallennuksen ja toiston valiolaatua.

 Hifi-laitteiden tarkoitus on toistaa tallennettu materiaali muokkaamattomana, alkuperäisen kaltaisena, oli sitten kyse videosta, still-kuvasta tai – kuten yleisemmin hifistä puhuttaessa – äänestä. Samantyyppisiä periaatteita liittyy myös auto-hifin, mutta kotioloissa tietyt tavoitteet on mahdollista saavuttaa helpommin.

Toiston laadun arviointiin on olemassa mittausmenetelmiä.

Firmware eli laiteohjelmisto on tietotekniseen laitteeseen kiinteästi asennettu ohjelmisto tai sen osa, joka huolehtii laitteen perustoiminnoista.

Kyseessä on siis tavallaan laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmä.

Vähitellen firmware on alkanut tarkoittaa ohjelmistoa, joka on asennettu pysyvästi laitteen omaan muistiin erotukseksi kiintolevyyn tai muuhun massamuistiin tallennetuista ohjelmista.

Periaatteessa kyse on sellaisesta ohjelmasta, joka toimii laitteiston ja ohjelmiston välissä.

Erilaisten järjestelmien säätö- ja viestintätapahtumia tutkiva tiede.

Peruselementtejä ovat: Stimulaatio ulkomaailmasta, joka vaikuttaa sensoriin. Sen muokkaama syötetieto vaikuttaa päätöksentekoelimeen, jonka muokkaama ulostulotieto vaikuttaa vaikutuselimeen, efektoriin ja efektorin vaikutus muokkaa (stimuloi) ulkomaailmaa sekä palautesilmukka vaikutuksesta input-tietoo.

Palautesilmukka mahdollistaa tavoitteellisen toiminna eli säädön.

Tietokoneohjelmistotyyppi, joka tunnetaan ehkä paremmin nimillä valvomo-ohjelmisto tai PC-valvomo. Valvomossa on tietokoneella toteutettu graafinen käyttöliittymä automaatiojärjestelmiin.

Automaation valvomo voidaan toteuttaa myös ilman valvomo-ohjelmistoa ohjelmoitavien logiikoiden työkaluilla.

 

Tarkoittaa sitä, että videokuvaa lähetetään verkossa suorana lähetyksenä katsojalle suoratoistopalvelun kautta. Useat suositut sosiaalisen median sivustot, kuten Facebook, Instagram ja Youtube ovat ottaneet käyttöönsä reaaliaikaisen suoratoiston mahdollisuuden.

Livestriimaus on hyvin suosittua tietokonepelaajien keskuudessa, esimerkiksi  Twitch kerää päivittäin yli 15 miljoonaa kävijää.

Tilaa aihepiirin Tietotekniikka RSS-syöte