Hyppää pääsisältöön

Windowsin pikanäppäimet ja näppäinyhdistelmät

Windows käyttöjärjestelmässä on monia pikanäppäimiä ja näppäinyhdistelmiä, jotka helpottavat tietokoneen käyttöä suuresti.

Lista Windows käyttöjärjestelmän ja ohjelmien pikanäppäimistä sekä näppäinyhdistelmistä.

Pikanäppäin/Näppäinyhdistelmä

Toiminto

Ctrl+c

Kopioi

Ctrl+x

Leikkaa

Ctrl+v

Liitä

Ctrl+z

Peruuta

Ctrl+y

Kumoa peruutus

Ctrl+a

Valitse kaikki

Ctrl+f

Tekstihaku

Ctrl+r

Päivittää/lataa aktiivisen sivun uudestaan

Ctrl+plus(+)

Zoomaa lähemmäs

Ctrl+miinus(-)

Zoomaa kauemmas

Ctrl+w

Sulje aktiivinen välilehti

Ctrl+u

Alleviivaa valittu teksti

Ctrl+b

Lihavoi valittu teksti

Ctrl+i

Kursivoi valittu teksti

Ctrl+o

Avaa

Ctrl+p

Tulosta

Ctrl+s

Tallenna

Ctrl+g

Siirtyy riville/sivulle

Ctrl+n

Luo uuden välilehden/tiedoston ohjelmaan

Ctrl+Alt+Del

Avaa Windowsin security screenin

windows-icon-black40px.png

Avaa aloitusnäyttö

windows-icon-black40px.png+b

Asettaa kohdistuksen ilmaisinalueelle

windows-icon-black40px.png+c

Avaa oikopolut

windows-icon-black40px.png+d

Näyttää tai piilottaa työpöydän

windows-icon-black40px.png+e

Avaa resussienhallinnan

windows-icon-black40px.png+f

Avaa Hae-oikopolun ja hakee tiedostoja

windows-icon-black40px.png+h

Avaa Jaa-oikopolun

windows-icon-black40px.png+i

Avaa Asetukset-oikopolun

windows-icon-black40px.png+k

Avaa Laitteet-oikopolun

windows-icon-black40px.png+l

Lukitsee tietokoneen tai vaihtaa käyttäjää

windows-icon-black40px.png+m

Pienennnä kaikki ikkunat

windows-icon-black40px.png+o

Lukitsee laitteen suunnan

windows-icon-black40px.png+p

Valitsee esitystilan

windows-icon-black40px.png+q

Avaa Hae-oikopolun tietokoneesta tai avoinna olevasta sovelluksesta hakua varten

windows-icon-black40px.png+r

Avaa Suorita-valintaikkunan

windows-icon-black40px.png+s

Avaa Hae-oikopolun Windowsista ja Internetistä hakua varten

windows-icon-black40px.png+t

Siirtää sovelluksesta toiseen tehtäväpalkissa

windows-icon-black40px.png+u

Avaa Helppokäyttökeskuksen

windows-icon-black40px.png+v

Siirtää ilmoitusten välillä

windows-icon-black40px.png+Shift+v

Siirtää ilmoitusten välillä käänteisessä järjestyksessä

windows-icon-black40px.png+w

Avaa Hae-oikopolun ja hakee asetuksia

windows-icon-black40px.png+x

Avaa pikalinkki-valikon

windows-icon-black40px.png+z

Näyttää sovelluksen käytettävissä olevat komennot

windows-icon-black40px.png+Välilyönti

Vaihtaa syöttökieltä ja näppäimistöasettelua

windows-icon-black40px.png+Ctrl+Välilyönti

Vaihtaa aiemmin valittuun syötteeseen

windows-icon-black40px.png+Tab

Siirtyy sovelluksesta toiseen

windows-icon-black40px.png+Plus(+)

Avaa suurennuslasi ohjelman

windows-icon-black40px.png+Pause

Näyttää järjestelmän ominaisuudet--ikkunan

windows-icon-black40px.png+Ctrl+f

Hae tietokoneita (jos olet verkossa)

windows-icon-black40px.png+Shift+m

Palauttaa pienennetyn ikkunan työpöydälle

windows-icon-black40px.png+numero

Avaa työkalupalkista numeron mukaisen ohjelman

windows-icon-black40px.png+Shift+numero

Käynnistää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen uuden esiintyjän

windows-icon-black40px.png+Ctrl+numero

Siirtää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen viimeksi käytettyyn aktiivisen ikkunaan

windows-icon-black40px.png+Alt+numero

Avaa numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen uuden esiintymän

windows-icon-black40px.png+Ctrl+Shift+numero

Avaa numeron mukaisessa tehtäväpalkin kohdassa olevan sovelluksen uuden esiintymän järjestelmänvalvojana

windows-icon-black40px.png+Ctrl+b

Vaihtaa sovellukseen, joka näytti sanoman ilmaisinalueella

windows-icon-black40px.png+Ylänuoli

Suurentaa ikkunan

windows-icon-black40px.png+Alanuoli

Poistaa nykyisen sovelluksen pois käytöstä ja pienentää työpöytöikkunaan

windows-icon-black40px.png+Vasen nuoli

Suurentaa näytön vasemmalla puolella olevan sovelluksen tai työpöytäikkunan

windows-icon-black40px.png+Oikea nuoli

Suurentaa näytön oikealla puolella olevan sovelluksen tai työpöytäikkunan

windows-icon-black40px.png+Home

Pienentää kaikki tytöpöytäikkunat paitsi aktiivisen ikkunan (palauttaa kaikki ikkunat, kun painallus toistetaan)

windows-icon-black40px.png+Shift+Ylänuoli

Venyttää työpaikkaikkunan näytön ylä- ja alaosaan

windows-icon-black40px.png+Shift+Alanuoli

Palauttaa tai pienentää aktiiviset työpöytäikkunat pystysuunnassa säilyttäen leveyden

windows-icon-black40px.png+Shift+Vasen tai oikea nuoli

Siirtää työpöydällä olevan ikkunan näytöstä toiseen

windows-icon-black40px.png+Enter

Avaa lukijan

windows-icon-black40px.png+Shift+piste(.)

Siirtyy avoinna olevasta sovelluksesta toiseen

windows-icon-black40px.png+/

Aloittaa kirjoitustuen uudelleenmuuntamisen

windows-icon-black40px.png+Alt+Enter

Avaa Windows Media Centerin

windows-icon-black40px.png+plus(+) tai miinus(-)

Lähentää tai suurentaa suurennuslasin avulla

windows-icon-black40px.png+Esc

Sulkee suurennuslasin

Alt+numero

Avaa numeronmukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen pikaluetteloon

Alt+F4

Sulkee aktiivisen ikkunan tai sovelluksen

Alt+Esc

Siirtää kohteesta toiseen niiden avaamisjärjestyksessä

Alt+Enter

Tuon näyttöön valitun kohteen ominaisuudet

Alt+Välilyönti

Tuo näyttöön aktiivisen ikkunan pikavalikon

Alt+Vasen nuoli

Taaksepäin

Alt+Oikea nuoli

Eteenpäin

Alt+Page up

Siirtää näyttöruudun verran ylöspäin

Alt+Page down

Siirtää näyttöruudun verran  alaspäin

Alt+Tab

Vaihtaa avoinna olevien sovellusten välillä

Alt+d

Valitsee osoiterivin

Alt+p

Näyttää esikatseluruudun

Alt+Oikea nuoli

Näyttää Seuraavan kansion

Alt+Vasen nuoli

Näyttää edellisen kansion

Alt+Ylänuoli

Näyttää kansion, jossa kansio on

Vasen Alt+Vasen Shift+print screen

Ottaa suuren kontrastin käyttöön tai poistaa sen käytöstä

Vasen Alt+Vasen Shift+Num Lock

Ottaa hiirinäppäimet käyttöön tai ottaa ne pois käytöstä

Alt+Page up

Siirtyy sovellusten välillä vasemmalta oikealle

Alt+Page down

Siirtyy sovellusten välillä oikealta vasemmalle

Alt+Insert

Siirtyy sovellusten käynnistysjärjestyksessä

Alt+Home

Näyttää aloitusnäytön

Alt+Delete

Näyttää järjestelmävalikon

F1

Ohje

F2

Nimea uudelleen

F3

Etsi tiedostoa tai kansiota

F4

Tuo osoiterivin luettelo näkyviin resussienhallinnassa

F5

Päivittää aktiivisen ikkunan

F6

Siirtää näytön osasta toiseen ikkunassa tai työpöydällä

F7

Käytä näppäimistövalintaa

F8

Käytä kahden sivun asettelua

F10

Aktivoi aktiivisen sovelluksen valikkorivin

F11

Suurentaa tai pienentää aktiivisen ikkunan/avaa aktiivisen ikkunan koko näytön tilassa

F12

Tallentaa kohteen uutena tiedostona